ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
за мандат 2010 - 2011

 

Уважаеми, председател на ОС, колеги, приятели,
Изминаха две години от началото на мандата и е време да си дадем равносметка за извършеното като дейност за периода от Януари 2010 до Декември 2011 година.
Изминалите две години бяха особено трудни, имайки предвид тежката световна икономическа и финансова рецесия, даваща неминуемо отражение в системата на висшето образование, а и затрудняваща всеки студент. В този период успяхме с общи усилия да задържим организацията стабилна и не допуснахме високи увеличения на студентски такси, осигурихме в две последователни години над 12 милиона лева за стипендии, както и продължаваме борбата за отпускане на държавни средства за ремонт на общежития.
Водени от мисълта за развитие и прозрачна политика с цел популяризиране на НПСС като организация, представляваща и отстояваща правата на студентската общност, ние имаме за цел организацията да бъде разпознавана от студентите. Благодарение на усилията на целия екип, който работи в синхрон две години, осъществихме голяма част от приоритетите на организацията, представени в платформата, предоставена в началото на мандата.

Изтегли отчета

Вие сте тук:Начало Отчет за мандат 2010-2011

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев