ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
за мандат 2014 - 2016
доклад до 06 Февруари 2016 година

 

Уважаеми колеги,
Уважаеми представители на Студентските съвети,
Уважаеми студенти,

Имам удоволствието да представя пред Вас отчета за дейността на Националното представителство на студентските съвети в Република България.
През изминалия мандат реализирахме голяма част от мандатната програма и бяхме активен ваш партньор. В отчета ще представя подробно всички дейности и организирани събития на НПСС.

Д-р Ангел Георгиев
Председател

Изтегли отчета

Вие сте тук:Начало Отчет за мандат 2014-2016

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев