Студентският съвет на УНСС се включи в инициативата на Министерството на здравеопазването и Националното представителство на студентските съвети (НПСС) за разпределянето на предпазни средства към РЗИ в цялата страна. На 9 декември студенти от УНСС участваха в разпределянето, сортирането и комплектоването на различни предпазни консумативи за COVID- 19 в село Лозен, област София, които бяха разпределени в 28 районни здравни инспекции.

Важна среща се проведе между представители на НПСС и ръководството на Лесотехническия университет. На нея присъстваха Ректорът на ЛТУ - чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев, председателят на Студентския съвет - Яна Григорова, председателят на НПСС - Даниел Парушев и зам.-председателят на НПСС - Лидия Даскалова.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Обръщаме се към Вас в качеството си на единствения законоустановен орган за защита правата и интересите на студентите, курсантите, докторантите и специализантите в Република България.
Днес висшето образование е изправено пред огромно предизвикателство, свързано с пандемията, предизвикана от разпространението на Covid-19. Онлайн обучението е алтернативен вариант за преподаватели и студенти в тази извънредна обстановка, но трябва да се отбележи, че дистанционната форма на обучение не замества изцяло присъствената такава.

Председателят на Национално представителство на студентските съвети и представител на Университета за национално представителство – Даниел Парушев и Зам.-председателят на организацията и представител на Софийски университет „Св. Климент Охридски” – Лидия Даскалова проведоха среща с Петър Пройков от Фондация „Заедно в час”.

Ректорът на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” разговаря с председателя на Националното представителство на студентските съвети – г-н Даниел Парушев.

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
Във връзка с нарастващите случаи на пациенти с COVID-19 и отправения апел от страна на Министерството на здравеопазването се обръщаме с призив към цялата студентска общност за набиране на доброволци за работа в болниците в Република България.
След безброй часове, прекарани в упражнения, лекции, стажове и изпити, всички ние сме на прага да се присъединим към гилдията на младите работещи граждани на Република България. Въпреки трудностите на следването и пречките, създадени от пандемията от SARS-CoV-2, ние не се предадохме пред предизвикателствата и продължаваме с общи усилия да допринасяме за благоденствието на страната ни.

Днес, 03.декември, отбелязваме Международния ден на хората с увреждания. Ние, екипът на НПСС, изразяваме подкрепа към всички граждани със специфични двигателни потребности и тези, които са с нарушени зрителни, говорни или слухови способности.

Председателят на Националното представителство на студентските съвети посети Бургаския свободен университет, където проведе среща с ректора на висшето училище проф. д.п.н. Галя Христозова.
Срещата се проведе при спазване на противоепидемичните мерки и е по инициатива на ръководството на НПСС, което е заложило в своята програма провеждането на активен диалог с институциите в страната. Това е част от целенасочените усилия за укрепване на добрите взаимоотношения и сътрудничество с висшите училища.

Представители на ръководството разговаряха с кмета на Студентски град Представители на ръководството на НПСС се срещна с кмета на кв. "Студентски град" - г-н Петко Горанов.

Представител на НПСС зае важна позиция в Комисията по разпределение на свободните места в студентските общежития в гр. София (КРСМСО).

Страница 2 от 55
Вие сте тук:Начало Начало

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев