Националното представителство на студентските съвети в Република България проведе своето второ Общо събрание в онлайн среда с отдалечен достъп.

Председателят на Национално представителство на студентските съвети – Даниел Парушев и Здравко Димитров, който е художествен ръководител на Академичен фолклорен ансамбъл към Националния студентски дом, разговаряха за бъдещи съвместни дейности на ансамбъла с НПСС.

Председателят на НПСС и представител на Университета за национално и световно стопанство Даниел Парушев и зам.-председателя на НПСС и представител на Русенски университет „Ангел Кънчев” проведоха работни срещи с академичните ръководства и Студентските съвети на шестте висши училища в град Варна. В Икономически университет – гр. Варна представителите на НПСС бяха посрещнати от ректора - Проф. д-р Евгени Станимиров и Председателя на Студентския съвет - Ана-Мария Стоянова.

Председателят на Националното представителство на студентските съвети – Даниел Парушев, който представлява и УНСС в националната студентска организация и Лидия Даскалова – зам.-председател на организацията и представител на Софийски университет „Св. Климент Охридски” се срещнаха с Вадим Рошманов и неговия екип от Асоциация за международно обществено развитие – АМОР.

ОТНОСНО: Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България.

Меморандум за сътрудничество в образованието и науката и за създаване на клъстер в областта на финансите и счетоводството беше сключен днес между Университета за национално и световно стопанство, Икономическия университет – Варна и Стопанската академия „Д.А. Ценов“ - Свищов.

С церемония по награждаване приключи най-мащабното спортно събитие на УНСС, което се проведе под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров. На награждаването на турнира, организиран от Студентския съвет на УНСС, присъстваха и представители на ръководството на Националното представителство на студентските съвети, които отличиха най-добрите студенти в спортните надпревари.

Работна среща във виртуална среда се проведе между доц. Диана Ковачева - Омбудсман на Република България и представители на ръководството на Националното представителство на студентските съвети. От страна на националната студентска организация участие взеха Даниел Парушев – председател на НПСС и представител на Университета за национално и световно стопанство и заместник-председателите Станимир Бояджиев – представител на Русенски университет „Ангел Кънчев” и Лидия Даскалова – представител на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Ползотворна дискусия се проведе днес между представители на НПСС - Даниел Парушев - Председател на организацията, Лидия Даскалова - зам.-председател и г-н Петьо Кънев - изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси.

Национално представителство на студентските свети беше домакин на заседание на Съвета на Националния студентски дом. Инициативата за домакинството е на НПСС и е в хода на водената от организацията политика за партньорство и сътрудничество с НПО сектора и организациите, които се помещават в сградата на българските студенти.

Страница 3 от 55
Вие сте тук:Начало Начало

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев