Европейската комисия представи новата група на високо равнище за модернизиране на висшето образование, която ще се занимава с проблема в рамките на тригодишен преглед на сектора в целия Европейски съюз, предаде пресслужбата на институцията.

За мен е истинска чест и удоволствие да Ви поздравя от името на Националното представителство на студентските съвети в  Република България и да Ви пожелая здраве, мъдрост и сила, за да постигате успехи, за да бъдете смели в мечтите си и успешни в реализацията им. В днешната динамична реалност на глобализация и конкуренция, ние, академичната общност на страната, трябва да бъдем по-мобилни, по-всеотдайни, по-иновативни и по-креативни.

С тържествена церемония откриха новото общежитие на Тракийския унивреситет - Стара Загора. На церемонията, състояла се на 17 Семптември 2012 година, присъства и Председателят на НПСС г-н Ангел Георгиев, който отправи приветствено слово към студентската и академична общност на университета.

Председателят на НПСС Ангел Георгиев и представители на Общото събрание на организацията бяха сред официалните гости в петото издание на форум „Кариера в България. Защо не?“, който се проведе днес, 13 септември 2012 година, в София.

Няколко области на образованието в Европа биха могли да представляват предизвикателство в близко бъдеще и застаряването на преподавателите е една от тях. Това се посочва в годишния доклад "Поглед върху образованието", изготвен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и представен днес от Европейската комисия.
Разходите за висше образование за студентите варират в изключително голяма степен в Европа според нов доклад, представен от Европейската комисия днес, предаде пресслужбата на институцията.
Заетостта, социалното приобщаване, здравето и благоденствието на младите хора трябва да се превърнат в основни приоритети на европейската политика за младежта, а държавите членки следва да полагат повече усилия за подкрепа на младите хора, които са най-силно засегнати от икономическата криза. Това се казва в доклад, изготвян на всеки три години от Европейската комисия и цитиран от пресслужбата на институцията.
На 28 август  2012 година в к.к. Албена приключи поредното издание на спортно-академичния проект на Националното представителство на студентските съвети в Република България.  Летен университет 2012 е юбилейно 10-то издание, който стартира като „Национални студентски игри” през 2002 г. и по-късно се преименува в „Летен университет”. Първото издание на летните игри се провежда в с. Кранево, Община Балчик. В по-късен етап проектът се именува „Летен университет".
НПСС ще бъде съорганизатор на второто издание на научна студентска конференция в Тракийски университет. Събитието ще се проведе от 19 до 21 октомври 2012 година. Конференцията ще се проведе  под патронажа на Ректора на Тракийски университет, проф. Иван Станков, д.с.н.
Старира набирането на кандидати за стаж в държавната администрация по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация“.Стажантите ще могат да кандидастват за едномесечен неплатен стаж с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с културата и атмосферата в държавната администрация.
Страница 42 от 52
Вие сте тук:Начало Начало

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев