Представители на Изпълнителния съвет на НПСС участваха в Национална среща „Младежко доброволчество”, която се проведе от 1 до 4 Юли 2011 година във Варна.

Втора кръгла маса по въпросите на развитието на университетският спорт се проведе на 23 и 24 юни 2011 година в к.к. "Боровец". Форумът е съвместна инициатива на НПСС и АУС "Академик" със съдействието на Национална спортна академия "Васил Левски".

Националните летни студентски игри "Летен университет" ще се проведе за поредна година от 24 до 29 август в к.к. Албена.

Изявление на Председателя на Националното представителство на студентските съвети по повод проведеното обществено обсъждане на предложенията за промени в Закона за висше образование, проведено в Министерски съвет на 7 юни.

"Бъдещето на европейския проект след кризата" ще бъде темата на студентският семинар, който ще се проведе във Варна в периода от 03 до 05 юни 2011 година.

Петар Чавдаровски от Медицински университет – София е новият главен секретар на Националното представителство на студентските съвети  до края на декември 2011 година. Това реши Общото събрание на НПСС на провелото се заседание на 14 Май 2011 година в Европейския колеж по икономика и управление в Пловдив.
„Open student fest 2011” е празничен фестивал за всички студенти от различните Висши училища и гражданите на гр. Пловдив. Инициативата има за цел да популяризира студентския спорт, изкуството, творчеството, знанията и уменията на студентите в различни сфери на живота.
Европейската студентска организация избра своето ново ръководство, в което участва и представител на България.
 
 
 

Снимки от Общото събрание на ESU

Стартира сайта на Студентски съвет на Бургаския свободен университет.
 
Порталът е част от общата концепция на ръководството на Националното представителство на студентските съвети за адекватно информационно обслужване и прозрачност на  дейността на студентските съвети към Висшите училища в България.
Уеб адрес http://www.bfu.studsavet.bg
Правителството прие годишните такси за обучение на студентите през учебната 2011/2012 година са съобразени с постъпилите предложения на академичните ръководства, като са спазени и съответните ограничения.
Страница 48 от 52
Вие сте тук:Начало Начало

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев