Над 400 мартеници ще зарадват представителите на студентската, академичната общност и институциите.
Мартениците, които ще изпрати Националното представителство на студентските съвети,  са изработени от децата в Дневен център за деца с увреждания в гр. Велико Търново, като част от социалната политика на организацията.
Поздравителна картичка 

Без победител приключи студентският футболен турнир „Младите и спорта”, който се проведе на 05 Февруари в базата на спортен комплекс „Царско село”, като част от Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България (НПСС).

Национална студентска конференция „България 2020 - Общество и икономика на знанието и успеха” се проведе на 04 Февруари 2012 година в Нов български университет. На конференцията, организирана от Студентски съвет на Нов български университет, като част от Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети, бяха представени вижданията на страните в "триъгълника на знанието” по повод стратегическото развитие на България в контекста на "Европа 2020".

На 4-ти срещу 5-ти Февруари 2012 година Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети промени правилника за дейността си. Близо 20 часа над 31 представители на Студентските съвети обсъждаха новите правила за работа на националната студентска организация. Сред обсъжданията бяха заложени промени в правомощията на Изпълнителния съвет, правата и задълженията на делегатите и други вътрешноорганизационни моменти.

Делегация на Националното представителство на студентските съвети участва във възпоменателната церемония по повод 139 години от гибелта на Апостола на Свободата Васил Левски, днес, 19 Февруари 2012 година в София. 

Национална студентска конференция "България 2020 - Общество и икономика на знанието и успеха" стартира днес, 03 Февруари, от 16:00 часа в Нов български университет. Студентският форум ще се проведе в рамките на Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети.

Националният план за действие по заетостта за 2012 г. е инструмент за реализиране на мерките в областта на заетостта, включени в Националната програма за реформи 2011–2015 г., както и за изпълнение на специфичните препоръки в областта на политиката по заетостта, отправени към България в края на първия европейски семестър.
12 частни висши училища ще получат бюджетни средства за подпомагане и развитие на студентския масов спорт, спортно-състезателната и тренировъчна дейност. Средствата се отпускат на базата на одобрени проекти на студентските съвети и спортните катедри, въз основа на ПМС №129 от 2000г. за определяне на минималните диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет.
Днес, 16 Декември 2011 година, Изпълнителният съвет на Националното представителство на студентските съвети се срещна с Министър Игнатов в сградата на МОМН.
Срещата с Проф.д.и.н. Сергей Игнатов е инициирана от Ръководството на НПСС по повод напрежението сред студентската общност и приетия на второ четене Закон за държавния бюджет на Република България.
На официална церемония, проведена на 15 Декември 2011 година от 19:30 часа в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, бяха наградени 14 студента в 4 сфери. Събитието премина под патронажа на Проф.д.и.н. Сергей Игнатов – Министър на образованието, младежта и науката.
Шестчленно жури в състав д-р Евелина Христова - Министерство на образованието, младежта и науката, доц.д-р Лазар Каменов – Зам.-министър на физическото възпитание и спорта, Стоян Чохаджиев - Столична Община, д-р Петър Чаушев - Национално представителство на студентските съвети, Светла Георгиева – Министерство на физическото възпитание и спорта, доц. д-р Румен Стоилов от Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта избраха десет студента с научни постижения. 
Страница 48 от 54
Вие сте тук:Начало Начало

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев