Национална студентска конференция "България 2020 - Общество и икономика на знанието и успеха" стартира днес, 03 Февруари, от 16:00 часа в Нов български университет. Студентският форум ще се проведе в рамките на Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети.

Националният план за действие по заетостта за 2012 г. е инструмент за реализиране на мерките в областта на заетостта, включени в Националната програма за реформи 2011–2015 г., както и за изпълнение на специфичните препоръки в областта на политиката по заетостта, отправени към България в края на първия европейски семестър.
12 частни висши училища ще получат бюджетни средства за подпомагане и развитие на студентския масов спорт, спортно-състезателната и тренировъчна дейност. Средствата се отпускат на базата на одобрени проекти на студентските съвети и спортните катедри, въз основа на ПМС №129 от 2000г. за определяне на минималните диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет.
Днес, 16 Декември 2011 година, Изпълнителният съвет на Националното представителство на студентските съвети се срещна с Министър Игнатов в сградата на МОМН.
Срещата с Проф.д.и.н. Сергей Игнатов е инициирана от Ръководството на НПСС по повод напрежението сред студентската общност и приетия на второ четене Закон за държавния бюджет на Република България.
На официална церемония, проведена на 15 Декември 2011 година от 19:30 часа в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, бяха наградени 14 студента в 4 сфери. Събитието премина под патронажа на Проф.д.и.н. Сергей Игнатов – Министър на образованието, младежта и науката.
Шестчленно жури в състав д-р Евелина Христова - Министерство на образованието, младежта и науката, доц.д-р Лазар Каменов – Зам.-министър на физическото възпитание и спорта, Стоян Чохаджиев - Столична Община, д-р Петър Чаушев - Национално представителство на студентските съвети, Светла Георгиева – Министерство на физическото възпитание и спорта, доц. д-р Румен Стоилов от Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта избраха десет студента с научни постижения. 
18 млн. са раздадените евростипендии за академичната 2010/2011 година, отчетоха от Министерство на образованието, младежта и науката във връзка с финализирането на втората фаза на проект „Студентски стипендии и награди”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
На 01 Декември 2011 година в Двореца на културата и спорта се състоя традиционният концерт за студентите на варненската студентска общност, който започна с поздрав от заместник-кмета на град Варна г-н Коста Базитов и  д-р Петър Чаушев, Председател на Националното представителство на студентските съвети.
АНТИСПИН Кампанията по повод 1 декември - Световния ден за борба със СПИН, която се проведе във Варна от 29 Ноември до 01 Декември 2011 година.  Кампанията е организирана от община Варна, дирекция „Превенции”, в партньорство с Регионалната здравна инспекция, Националното представителство на студентските съвети, неправителствени организации, висши училища в града, както и много млади хора.
Със становище до Парламентарната комисия по бюджет и финанси излезе ръководството на Националното представителство на студентските съвети, днес, 30 Ноември 2011 година.
Националната студентска организация избра с мнозинство новия си председател за мандат 2012/2013 година.
Ангел Георгиев ще бъде председателя на Националното представителство на студентските съвети от 1 Януари 2012 година. Това реши Общото събрание на организацията на провелото се вчера, 26 Ноември, заседание в Аулата на Икономически университет – Варна.
Страница 50 от 55
Вие сте тук:Начало Начало

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев