Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" беше домакин на първата национална среща на студентските съвети на частните висши училища.

Председателят на Националното представителство на студентските съвети - Яна Вангелова, с награда от студентската общност на Икономически университет - Варна.

Представители на Националното представителство на студентските съвети участваха в изнесения обучителен семинар на Студентски съвет на Лесотехнически университет, който се проведе на 24-25 Март 2017 година в университетска база Бързия.

Националното представителство на студентските съвети беше сред партньорите на инициативата на студентите от театъра „Алма Алтер“ на Софийски университет "Св. Климент Охридски", „24 часа Социален Експеримент „Без граници“.

Правителството ще подкрепи исканията на Националното представителство на студентските съвети за промяна на диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт. Това стана ясно от публикувания проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 129 на Министерски съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт.

Председателят на НПСС - Яна Вангелова, посети Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" на 05 Април 2017 година. Работното посещение на Председателя на НПСС беше по повод покана от Студентски съвет на висшето училище на старопрестолната столица на България.

На 4 април 2017 година в морската ни столица Варна, заедно с колегите от Студентските съвети на Висшите училища във Варна бяха предоставени събраните от началото на годината пластмасови капачки за инициативата „Аз вярвам и помагам“. Предаденото количество капачки ще бъде добавено към други доброволни дарения, за да бъдат рециклирани.

Студентската младеж във Варна ще бъде сред основните партньори в процесите по реализиране на инициативите през 2017 година, където Варна е Европейска младежка столица. Това коментира Председателят на НПСС - Яна Вангелова по време на двудневното си посещение в морската столица в периода 3-4 април 2017 година.

Националното представителство на студентските съвети и студентската общност в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ Ви канят на XIII–то издание на традиционния 36 ЧАСОВ ТЕАТРАЛЕН И КИНО МАРАТОН. Събитието ще се проведе на 8 и 9 април (събота и неделя) 2017г. в НАТФИЗ, а НПСС е партньор на инициативата на студентите.

Делегация от 150 човека ще представлява България в Международния фестивал на младежите и студентите в Сочи, Русия, който ще се проведе през месец Октомври тази година.

Страница 10 от 48
Вие сте тук:Начало Начало

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев