Написана от
Етикети

Започна кандидатстването за европейски стипендии и награди

Започна подаването на документи за кандидатстване за европейски стипендии и награди за втория семестър на учебната 2011-2012-та година. До 7 май студентите могат да подават онлайн формуляри на сайта на програмата http://eurostipendii.mon.bg/. До 11 същия месец документите трябва да бъдат представени и на университетската администрация.
За стипендии ще могат да кандидатстват възпитаници на всички висши училища в страната, които се обучават в редовна форма. Основните изисквания са кандидатите да са положили успешно всички изпити до момента и средният им успех от предходните два семестъра да не е по-нисък от добър 4.00. За първокурсниците важи средният успех само от първия семестър.

Класираните ще получат стипендии в размер на 120 лв. за период от пет месеца. До 8 на сто от студентите във всяка специалност в университета ще попаднат сред стипендиантите.

След като са попълнили и изпратили своите заявления на интернет страницата, кандидатите трябва да ги принтират и подадат в съответния учебен отдел на университета.

Същите срокове и условия важат и за европейските награди. За тях имат право да кандидатстват студенти, които се обучават в следните области:
 • -природни и технически науки
  - биотехнологии, храни и здраве
  - информационни и комуникационни технологии
  - възобновяеми източници на енергия и енергоспестяващи технологии
  - материалознание и нанотехнологии
  - екология, климатични промени, биоразнообразие и биологични ресурси
  - културно-историческо наследство, национална идентичност и социална среда
  - педагогически науки
  - хуманитарни науки
  - социални и стопански науки
  - изкуства
Наградите са еднократни в размер на 200 лв. И ще обхванат 10 на 100 от кандидатите. Те трябва да докажат с документ (диплома, удостоверение, сертификат ) участието си в научни, изследователски или практически разработки, или в художествено-творчески дейности. Документът се прилага към формуляра при подаването му във висшето училище. По традиция много малко студенти кандидатстват за този вид финансиране у нас.

Проектът предвижда в периода 2010-2012 год. да бъдат предоставени не по-малко от 320 000 месечни стипендии и 30 000 еднократни семестриални награди.

Имената на класираните ще бъдат оповестени на 20 май.Образователното министерство ще започне преводите към университетите след 6 юни. След този срок висшите училища тепърва трябва да преведат по сметките на студените спечеленото финансиране.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини Започна кандидатстването за европейски стипендии и награди

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев