Становище на НПСС - 17 Април

Във връзка с публикуваната в интернет и медийното пространство информация, относно разпространяването на карти с логото на Националното представителство на студентските съвети /НПСС/ в Рeпублика България, предоставящи отстъпки при консумацията на алкохол, НПСС иска да направи следните уточнения:

Между НПСС и UID не е налице същeствуващ договор, който да позволява на дружеството – карторазпространител да ползва името, логото и престижа на органа, изразяващ интересите на студентите, докторантите, курсантите и специализантите върху продукти, които рекламират или агитират консумацията на алкохол или други упойващи вещества. Поради това, към момента използването на името на НПСС върху такъв вид продукти е без правно основание и разрешение от органа.

С оглед на изложеното, НПСС подробно и детайлно ще разгледа случая и при констатиране на неправомерни действия, уронващи престижа и авторитета на НПСС, ще бъдат взети необходимите адекватни мерки.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини Становище на НПСС - 17 Април

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев