Написана от
Етикети

ЕК: Заетостта на младежите да бъде основен приоритет

Заетостта, социалното приобщаване, здравето и благоденствието на младите хора трябва да се превърнат в основни приоритети на европейската политика за младежта, а държавите членки следва да полагат повече усилия за подкрепа на младите хора, които са най-силно засегнати от икономическата криза. Това се казва в доклад, изготвян на всеки три години от Европейската комисия и цитиран от пресслужбата на институцията.
В него се посочва, че почти всички държави членки прилагат стратегията на ЕС за младежта, която има за цел създаването на повече и по-добри възможности за младите хора и насърчаването на активното гражданско участие, социалното приобщаване и солидарността.

Безработицата сред младите хора на възраст между 15 и 24 години в ЕС е скочила с 50% от началото на кризата, от средно 15% през февруари 2008 г. до 22.5% през юли тази година.

Според последните данни, публикувани от Евростат миналата седмица, най-високи проценти са отбелязани в Гърция (53.8%) и Испания (52.9%). В ЕС над 30% от младите безработни са били без работа за повече от година.

От публикуването на предходния доклад през 2009 г. насам обаче страните са укрепили инициативите в областта на образованието, заетостта и предприемачеството, насочени към младите хора. Нивото на участие на младежите в сдружения и социални движения е останало високо.

"Еразъм за всички", предложената нова програма за образованието, обучението и младежта за периода 2014 - 2020 г., ще играе централна роля в новата стратегия на ЕС за младежта.

Тя предвижда значително увеличение на финансирането, което ще даде възможност до 5 милиона души да получат безвъзмездни средства от ЕС за учене, обучение или доброволческа дейност в чужбина. Това е почти два пъти повече в сравнение със сега по линия на програмите за периода 2007 - 2013 г.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини ЕК: Заетостта на младежите да бъде основен приоритет

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев