Написана от
Етикети

Доклад показа големи разлики в подпомагането на студентите в ЕС

Разходите за висше образование за студентите варират в изключително голяма степен в Европа според нов доклад, представен от Европейската комисия днес, предаде пресслужбата на институцията.
В доклада се подчертава, че съществуват големи разлики в подпомагането на студентите, което е доста щедро в Германия, скандинавските страни и Великобритания, докато студентите в България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия и Литва получават само ограничена финансова подкрепа.
Таксите за обучение са най-високи в Англия, където студентите плащат до 9000 паунда (около 11 500 евро) на академична година, докато Австрия, Кипър, Дания, Финландия, Гърция, Малта, Норвегия, Обединеното кралство (Шотландия) и Швеция изобщо не събират такси в повечето случаи.
Скандинавските държави като цяло са най-щедри, въпреки че Финландия и Швеция наскоро се присъединиха към Дания, като въведоха такси за чуждестранните студенти. Всички държави с изключение на Исландия и Норвегия понастоящем събират такси от студентите, идващи от страни извън Европа.
Много от държавите, които не събират такси, като например Австрия, Обединеното кралство (Шотландия) и скандинавските страни, освен това осигуряват на студентите широкообхватно подпомагане, като например стипендии и заеми за издръжка.

Процент на студентите, които плащат такси
Процентът на студентите, които плащат такси, варира значително по държави. В редица страни такси се плащат от всички студенти, какъвто е случаят в Белгия (фламандска общност), България, Чехия, Англия, Исландия, Лихтенщайн, Холандия, Полша, Португалия, Словакия и Турция.
В седем държави такса плащат мнозинството от студентите (Белгия - френска общност, Естония, Франция, Унгария, Италия, Латвия и Румъния). В Хърватия, Германия, Литва, Словения такса плащат малка част от студентите, а в деветте изброени по-горе държави не се плащат такси освен в посочените изключения.

Такси за чуждестранни студенти
За студенти от държави извън Европейския съюз обикновено таксите са по-високи. По принцип те се определят от самите висши учебни заведения, въпреки че в Белгия, България, Гърция, Португалия, Румъния размерът им се регулира на централно ниво.
В Чехия, Унгария, Исландия, Италия, Лихтенщайн и Норвегия студентите от държави извън ЕС плащат същите такси за обучение като студентите от страни членки.

Разлика в таксите за различните цикли от висшето образование

Размерът на таксите обикновено е по-висок за магистърската степен, отколкото за бакалавърската, като във втория цикъл е по-висок и процентът на студентите, които плащат такси.
В Гърция, Кипър, Малта и Обединеното кралство (Шотландия) се плащат такси във втория цикъл, но не и в първия, а таксите за магистърска степен обикновено са по-високи в Ирландия, Франция, Латвия, Литва, Унгария, Словения и Обединеното кралство (Англия, Уелс и Северна Ирландия).

Стипендии

Във всички държави с изключение на Исландия и Турция се предоставят стипендии под някаква форма поне на част от студентите. В Турция таксите за някои студенти се намаляват, но не се отпускат стипендии. В други държави вероятността за получаване на стипендия варира в широк диапазон.
В Дания, Кипър и Малта стипендии получават всички студенти. Във Финландия, Холандия, Норвегия, Швеция и Обединеното кралство (Англия, Уелс и Северна Ирландия) стипендии получават по-голямата част от студентите.
В по-голямата част от държавите (Белгия, България, Чешката република, Хърватия, Естония, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Обединеното кралство (Шотландия), Словакия, Испания) само малък процент от студентите получават стипендии. Този процент варира между 1% от общия брой студенти в Гърция до около 40% в Унгария.

Кредити
На теория студентите от всички държави могат да теглят кредити, но кредитът се смята за основна характеристика на системите за подпомагане на студенти само ако повече от 5% от общия брой студенти са изтеглили кредит.
Такъв е случаят в 16 държави - България, Дания, Германия, Естония, Гърция, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Словакия, Финландия, Швеция, Обединеното кралство (всички части), Исландия, Норвегия и Турция.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини Доклад показа големи разлики в подпомагането на студентите в ЕС

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев