Написана от
Етикети

Застаряването на учителите може да е предизвикателство за образованието в ЕС

Няколко области на образованието в Европа биха могли да представляват предизвикателство в близко бъдеще и застаряването на преподавателите е една от тях. Това се посочва в годишния доклад "Поглед върху образованието", изготвен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и представен днес от Европейската комисия.
Според данните над 40% от учителите в средните училища на пет държави от Европейския съюз (Австрия, Естония, Холандия, Чехия и Швеция) са на възраст 50 години или повече, като в Германия и Италия техният дял е още по-висок ― повече от 50%, пише пресслужбата на Еврокомисията.

Проблем също е неравностойното участие на половете – според доклада сред постъпилите да следват в ЕС жените са с почти една трета повече от мъжете. Документът съдържа данни от 34 държави, сред които 21 страни от ЕС, между които не са България, Кипър, Латвия, Литва, Малта и Румъния, тъй като не са членове на ОИСР.

В текста се отбелязва, че разходите за образование в обхванатите от изследването 21 държави от ЕС са средно 9122 долара годишно на учещ. Очаква се 84% от младите хора в държавите от ОИСР да завършат гимназиално средното образование, като в държавите от ЕС този дял е приблизително 86 на сто.

Финансовата възвращаемост на висшето образование продължава да нараства, заключават експертите. За периода на професионалната си кариера завършилите висше образование в Европа могат да очакват нетна печалба от 176 000 долара, като дългосрочните ползи за обществото от висшето образование под формата на по-високи данъчни постъпления и спестявания надвишават почти три пъти обществените разходи.

Европа остава предпочитано място за учене извън собствената държава, като страните от ЕС приемат 41% от всички чуждестранни студенти от съюза и от държави извън ЕС. Чуждестранните студенти от друга държава от общността възлизат на 76% от следващите висшето си образование в ЕС.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини Застаряването на учителите може да е предизвикателство за образованието в ЕС

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев