НПСС на работно посещение във Варна и Шумен

Председателят на Националното представителство на студентските съвети в Република България, г-жа Яна Вангелова, се срещна с колегите си от Студентските съвети във Варна.

На срещата, състояла се на 17 и 18 Февруари 2018 година, на която присъства и зам.-председателят на НПСС по културно-масова, социална и проектна дейност, г-н Иво Финков, бяха обсъдени въпросите, които се поставят на дневен пред пред националната студентска общност в началото на мандат 2018-2020 година.

Вангелова обсъди с колегите си от Варна инициативите, които предстои да се реализират, както и темите, свързани със социално-битовите въпроси на студентите в града.
Предстои НПСС да коментира с Министерство на образованието и науката отпускане на средства, които да бъдат използвани за ремонт на студентските общежития, както и подобряване на социалната среда на обучаващите се в държавните висши училища. В разговора г-н Иво Финков засегна и темата с размера на студентските стипендии, които на фона на стипендиите, получаващи чуждестранните студенти са изключително ниски. Той сподели, че представителите на студентите трябва да обединят своите мотиви и в тази посока, за да се настоява за увеличение на средствата и размера на стипендиите по Постановление №90.

Следвайте ни във Facebook

В хода на разговора си с представителите на НПСС във Варна бяха обсъдени още инициативи за законови промени, с които да се премахне дискриминационната практика за обучаващите се в частните висши училища. Обучаващите се в частните университети в България към момента не могат да се възползват от държавна подкрепа и социална политика, която имат тези, които се обучават в държавните. Така например, един студент в частно висше училище не може да ползва стипендия за успех, въпреки че е отличник. Това, според представителите на частните висши училища в НПСС, е висша форма на дискриминация. Колегите, които се обучават в недържавни университети, споделят, че като пълноправни граждани, чиито семейства си плащат данъците, също би следвало да имат възможността да получават подкрепа от държавата при условията, които ползват техните колеги в държавните университети.

Студентите смятат да повдигнат тази тема на предстоящите Общи събрания на националната организация и да търсят подкрепата на своите колеги от цялата страна. Миналата година във Варненски свободен университет беше проведена първата среща на Студентските съвети, които са представители на частните висши училища. На нея бяха обсъдени именно тези въпроси, които стоят на дневен ред и предстои да бъдат разисквани отново.

По-късно Председателят на НПСС, Яна Вангелова, и нейният заместник се срещнаха с представители на Студентски съвет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Посещението беше свързано с въпроси, които стоят на дневен ред в националната организация. На срещата беше обсъден Календарният план на НПСС, както и текущи теми, свързани с дейността на студентското представителство в Шуменския университет.

varna

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини НПСС на работно посещение във Варна и Шумен

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев