Ръководството на НПСС се срещна с Министъра на образованието и науката

На 22 февруари 2018 година ръководството на Националното представителство на студентските съвети проведе среща с Министъра на образованието и науката - г-н Красимир Вълчев.

На срещата бяха дискутирани редица проблеми в сферата на висшето образование и редица въпроси, които бяха поставени пред Министъра и през изминалите срещи с на националната ораганизация с него.

Сред всички тях най-обсъждана бе темата за условията в студентските общежития в страната и целевите средства, които се отпускат по университети за тяхната поддръжка. Тъй като те са недостатъчни, един от приоритетите на НПСС през новия мандат ще бъде именно промяната в ПМС №235 и увеличение на средствата за леглоден и храноден. От организацията настояват да бъдат отпуснати средства за ремонт, които да бъдат използвани за ремонт на студентските общежития, както и подобряване на социалната среда на обучаващите се във висшите училища.

По време на срещата бе коментирано и ПМС №90 регламентиращо стипендиите на студентите и докторантите по линия на държавния бюджет.

Предвижданото увеличение на месечния размер на стипендиятаза докторанти предстои да влезе тази година, а министър Вълчев обеща да бъде увеличен и процентът на средствата, който да бъде разпределян за докторантите в страната. Предвижда се да има и допълнителна стипендия за по—високи научни постижения.

Не на последно място двете страни коментираха предстоящата конференция в Париж, която е ориентирана към младежите и тяхното израстване, и поеха ангажимент да намерят възможност да изпратят двама представители на страната ни, които да вземат участие в нея.

Предстои да бъде проведена още една среща с Министъра, на която да се изложат още от проблемите на студентската общност, които са представяни пред националната организация през изминалите месеци.

IMG 8356

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини Ръководството на НПСС се срещна с Министъра на образованието и науката

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев