Председателят на НПСС участва в обучение на студенти от ЛТУ

Председателят на Националното представителство на студентските съвети в Република България, г-жа Яна Вангелова, участва в обучителен семинар на Студентския съвет на Лесотехнически университет.

Семинарът се проведе в периода 24-25 Февруари 2018 година в базата на Лесотехнически университет в с. Бързия .Обучителният модул е периодично събитие, което се провежда от студентското представителство на висшето училище.

Снимки от обучението

Форумът има за цел да повиши знанията и компетенциите на студентските представители, които са призвани да защитават интересите на своите колеги във висшето училище.

В рамките на семинара Председателят на НПСС, г-жа Вангелова, представи дейността на националната студентска организация и бъдещите дейности, които организацията си поставя в календарния план за текущата година.

На събитието беше връчен специален плакет на бившия председател на студентското представителство, г-н Симеон Коцев, който получи уважението на общността във връзка с приноса му към Студентски съвет на ЛТУ.

Участниците в семинара изразиха удовлетворението си от съвместната работа, която има между студентското представителство на Лесотехнически университет и Националното представителство на студентските съвети в Република България, и обсъдиха бъдещата си работа на национално ниво.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини Председателят на НПСС участва в обучение на студенти от ЛТУ

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев