България ще бъде домакин на Европейския студентски съюз през 2019 година

Национално представителство на студентските съвети в Република България (НПСС) ще бъде домакин на Общото събрание на Европейския студентски съюз през май 2019 г. в София. Това се реши след среща на Борда на Европейския студентски съюз, състояла се на 30 Ноември 2018 година.

Процесът за домакинство преминава през дълга процедура и изпълнение на множество условия от страна на кандидатстващата страна.
След отлично подготвена кандидатура, лидерите на Европейските студентски организации гласуваха доверие на Национално представителство на студентските съвети в Република България за реализирането на най – важното и мащабно студентско събитие в Европа.

Кандидатурата, която представиха българските делегати от НПСС, е била сред най-високо оценените, съгласно стандартите на европейската студентска организация.
Високите резултати, които НПСС показва пред европейската студентска младеж, са подготвени от екип в състав: Васил Силяновски – Зам. – председател по международната дейност на НПСС и представител на Студентски съвет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Яна Вангелова – Председател на НПСС и представител на Университет „Проф. Асен Златаров” и Лидия Даскалова – член на Студентски съвет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, както и на екипа на НПСС.

Партньори, които ще подпомагат провеждането на събитието на Европейския студентски съюз в България, ще бъдат Министерство на образованието, Министерство на младежта и спорта, Съвета на Ректорите и други.
На снимката президентът на Европейския студентски съюз, г-н Адам Гайек, заедно със Зам.-председателя на НПСС - Васил Силяновски.

Европейският студентски съюз (ESU) е организация на 45 Национални студентски организации (NUS) от 37 страни. Чрез своите членове ESU представлява над 20 милиона студенти в Европа. ESU работи за обучаването и информирането на националните представители на студентите за развитието на политиките в областта на висшето образование на европейско ниво. Тъй като решенията по отношение на висшето образование все повече се вземат на европейско равнище, ролята на ESU като единствената в цяла Европа студентска платформа също нараства.

НПСС представлява най-голямото обединение в студентската младеж, чиято цел е да бъде представителна функционалност на обучаващите се над 235 хиляди студенти в страната. Сред основните приоритети на учредителите при сформиране на този мащабен форум са търсени допирни точки за общи идеологии при сформирането на национални студентски и младежки политики.
НПСС е единственият законоустановен национален орган за защита правата и интересите на студентите, курсантите, специализантите и докторантите в акредитираните Висши училища в страната. НПСС се състои от делегирани представители на Студентските съвети от всички ВУ в България.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини България ще бъде домакин на Европейския студентски съюз през 2019 година

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев