НПСС връчи награди Студент на годината за 2018 година

За дванадесета поредна година с официална церемония, състояла се на 17 декември 2018 година в зала 3 на Национален дворец на културата, Националното представителство на студентските съвети отличи най-успешните студенти на България.

Националният приз "Студент на годината" се проведе под патронажа на министъра на образованието и науката - г-н Красимир Вълчев.

Официални гости на събитието бяха Вицепрезидента на Република България – Илияна Йотова, която връчи приза „Докторант на годината“, министъра на образованието и науката – Красимир Вълчев, председателя на ПК по образование и наука към 44-то НС – Милена Дамянова, председателя на Съвета на ректорите – проф. Любен Тотев, заместник-министъра на културата –Румен Димитров, народни представители и др.

Националния приз „Студент на годината" обяви Председателят на 44-то Народното събрание г-жа Цвета Караянчева, която връчи наградата на курсант-мичман Петър Стефков Генов от Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, V-ти курс със специалност „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“.

„Вие сте бъдещето на тази държава, вие сте хората, които ще поемат щафетата от нас…“, отбеляза председателят на Народното събрание Цвета Караянчева в приветствието си към студентите.
„Вие сте тези, които трябва да управлявате, да бъдете професионалисти и да дадете всичко от себе си, за да може България да продължи да се развива и да стои достойно на своето място в ЕС и в света, обърна се тя към студентите.“

Председателят на парламента заяви, че българското образование е качествено и по нищо не отстъпва на европейските стандарти. Председателят на Народното събрание посъветва младите хора да се трудят, де се учат от знанията и уроците, които им дават животът и техните достойни преподаватели.

Вие сте бъдещето на България, реализирайте се при нас – при своите родители, призова ги Цвета Караянчева и пожела на студентите много сили, успехи и упоритост, за да преодоляват препятствията и да постигат своите цели.

• Студент на годината 2018 - Петър Генов e Курсант-мичман във Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, V-ти курс със специалност „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“, специализация „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“ и втора специалност „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия“. Паралелно с това се обучава в магистърска програма „Софтуерно инженерство“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Завършил е Национален военен университет „Васил Левски“ специалност „Защита на населението от бедствия аварии и катастрофи“. Изпълнява длъжност „Командир на курсантски дивизион“. Участвал е в множество международни и национални научни сесии и конференции като е отличен с призови места. Носител е на стипендия за постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката – Фондация „Еврика“.

• Другата голяма награда - „Чуждестранен студент на годината" получи Ирина Колот, която е студент в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Медицина“ , III-ти курс. Родена е в Украйна. В момента е доброволец към Центъра за бесарабските българи в България и подпомага адаптацията и информираността на студенти от Украйна и Молдова. Участвала е в международни и национални семинари и конгреси в областта на медицината.

• За трети път бе връчена и награда в категория „Докторант на годината“ за изявен млад учен. Призът бе даден на Свилен Колев.
Докторант в Университет за национално и световно стопанство, специалност „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка“ с направление Международни финанси. Участва в колективни научноизследователски проекти, научни конференции, семинари и обучения. Завършил е бакалавърска и магистърска степен в УНСС със специалност „Финанси“. Бил е редактор с ресор „Финанси“ в авторитетен икономически сайт. Работи като експерт в направление „ Банкова политика и анализи“ в Асоциацията на банките в България. Има редица призови отличия в областта на икономическите науки.

• За първи път през 2018 година беше връчена и награда в категория Студент с българско гражданство, обучаващ се извън границите на Република България на РалицаТодорова - Докторант втори курс в Российский университет Дружбь народов/ RUDN University, специалност „Политология“. Завършила е бакалавърска степен в ВСУ „Черноризец Храбър“ специалност „Международни отношения“, магистърска степен „ Международен бизнес и мениджмънт“ в Стопанска академия „Димитър Ценов“ и втора магистратура в Университет на дружбата (RUDN University- Москва) специалност „Политология“. Понастоящем е асистент към катедра „Политически анализ и управление“ . Има редица статии, научни изследвания, участия в международни, национални и регионални конференции. Две поредни години е победител в конкурса „Аспирант полного дня“ на Руската федерация. Била е стажант в Министерство на външните работи на Република България в задграничните представителства в Чешката и Руската федерация.

Снимки от събитието

Призьорите в отделните категории са:

• Категория "Педагогически науки"
Първолетка Станева - магистър със специалност „Младежки дейности и спорт“ в Национална спортна академия „Васил Левски“ . Участвала е в международни конференции в областта на младежките дейности. Доброволец е в различни спортни събития. Подпомага дейността и популяризацията на младите треньори по спорт и на различни спортни клубове. Разработила е проект за намаляване на младежката безработица в малките градове, който е одобрен и предложен до момента на пет общини.

• Категория "Хуманитарни науки"
Елка Петрова - студент в IV-ти курс със специалност „Славистика “ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Занимавала се е с научна, изследователска и социална работа. Участвала е в научни форуми и конференции, има редица разработки и статии в областта на лингвистичните и фолклористични изследвания. Инициатор и съорганизатор на културно мероприятие посветено на същността и спецификата на филологията като наука. Стипендиант на „Американска фондация за България“ в раздел „Хуманитарни науки“.

• Категория "Социални науки"
Михаил Проданов е студент в III-ти курс в специалност „Международни отношения“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Част е от „Младежки екип Европа“ по инициатива на Европейската комисия, част е от доброволчески екип на „Форум глобални лидери“. Участвал е в проведена за четвърти пореден път Симулация на Европейски съюз. Стажувал е в държавната администрация към Министерство на външните работи в отдел „Външно политическо планиране, информация и координация“.

• Категория "Стопански науки"
Михаил Димитров е студент в IV-ти курс в Икономически университет – Варна, специалност „Финанси“. Участвал е в множество студентски научни конференции с юридическа насоченост. Занимава се още от ученическа възраст с математика и е участвал в редица олимпиади. Заради добрите си постижения в тази насока от 2018 година упражнява преподавателска дейност като хоноруван асистент към катедра „Статистика и приложна математика“. Има редица участия и отличия в конкурси, научни конференции, олимпиади по финансова математика.

• Категория "Правни науки"
Ана Петрова е студент в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, V-ти курс, специалност „Право“. Има високи академични успехи, участвала е в множество конкурси, проекти и програми на международно и национално ниво. Била е част от отбора на СУ, който е спечелил първо място на международно състезание по право на Европейския съюз. Спечелила е първо място на Национално състезание по гражданско и търговско право; първо място на Национално студентско състезание на тема: „Адвокатурата – гарант за защита на правата“.

• Категория "Природни науки, математика и информатика"
Слави Георгиев е в магистърска програма „Математическото моделиране в инженерството“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Завършил е бакалавърска степен в специалност „Финансова математика“ с червена диплома и като първенец на випуска. Публикува доклади в Студентската научна сесия, а в момента работи по статия за публикуване в журнал с импакт-фактор. Има отличия от участия в олимпиади по компютърна математика и финансова математика. Награден е с грамота за високи постижения и принос в издигането на името и престижа на Русенски университет „Ангел Кънчев“ .

• Категория "Технически науки"
Димитър Кайков е магистър със специалност „Открито разработване на полезни изкопаеми“ в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Завършил е бакалавърска степен в МГУ „Св. Иван Рилски“ със специалност „ Управление на ресурси и производствени системи“. Участвал е в международна конференция по минно дело, световен минен конгрес в Казахстан. Първи носител е на стипендия на името на проф. Лъчезар Цоцорков. Автор е на статии в областта на минното дело и геология.

• Категория "Аграрни науки и ветеринарна медицина"
Бисерка Янкова е студент в IV-ти курс, специалност „Растителна защита “ в Аграрен университет – Пловдив. Председател е на първата в България Асоциация на студентите в аграрните науки, която е част от световната такава. Била е класирана като финалист в конкурс за изявени студенти от висшите училища в град Пловдив. Получила е награда от Българската асоциация по растителна защита за отличния успех от следването й.

• Категория "Здравеопазване"
Георги Котов е студент VI-ти курс, специалност „Медицина“ в Медицински университет – София. Носител на стипендия от Фондация „Еврика“ за постижения в областта на медицината. Отличен е от ректора на Медицински университет – София за особени заслуги в овладяването на медицинската професия. Участвал е в множество международни и национални конференции, конгреси и симпозиуми. Има редица публикации в специализирани научни издания, както в български, така и в чужди такива. Член е на Асоциацията на студентите-медици в България.

• Категория "Спорт"
Лаура Жан Пиер Траатс е студент в Национална спортна академия „Васил Левски“, специалност „Художествена гимнастика“, II-ри курс. От 4-годишна тренира художествена гимнастика и е член на Националния ансамбъл по художествена гимнастика. Има редица призови отличия заедно със съотборничките си в ансамбъла – бронзов медал на многобой, което осигурява квота за Олимпийските игри в Токио през 2020 година; златен медал на пет обръча; златен медал на Европейско първенство в Испания 2018; сребърен медал в многобоя на Гран при (Москва 2018); световни купи в Баку и Гуадалахара 2018.

• Категория "Изкуства"
Мила Михова е студент в Национална музикална академия „Проф.Панчо Владигеров“, III-ти курс, специалност „Пиано“. Печели първа награда на международния конкурс „От Бах до Джаз“ в Атина,. Изнася концерти като солист и в камерен състав. Одобрена е за лятна академия във Виена заедно с камерния й състав ще изнасят концерти в българския културен дом във Виена. Има редица отличия и специални награди в международни и национални конкурси за млади пианисти.

• Кагегория "Сигурност и отбрана"
Светомир Русев е курсант в Национален военен университет„Васил Левски“ с гражданска специалност „Летателни апарати и авиационни двигатели“ и военна специалност „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“. Участва в множество проекти и научни конференции с авиационна насоченост, в конструирането на безпилотен летателен апарат. Получил е отличия в Национална студентска научна конференция по физика и инженерни технологии, в Международен младежки фестивал за научно-техническо творчество.

В тържествената церемония участваха студенти от Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - гр. Пловдив, които допринесоха за приятната обстановка с фолклорна музика, танци. Кристиян Янкулов с изпълнение на най-новата си песен „Събуди се“ и Кристияна Атанасова.

Националният приз „Студент на годината" се учредява в началото на 2006 година по инициатива на Националното представителство на студентските съвети в Република България.
Конкурсът има мисията да популяризира постиженията на българските студенти пред българската общественост, удостоявайки студенти от всички области на висшето образование - наука, спорт, изкуство.

Жури в състав от водещи експерти от всички области на образованието определиха призьорите в 15-те категории, които имат доказани постижения в научната, културната, спортната и други дейности, свързани с образователния процес на национално и международно ниво.

Партньори на събитието бяха: Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Министерство на отбраната, Национален студентски дом, Университет по хранителни технологии, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Университет за национално и световно стопанство, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Аграрен университет - Пловдив, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Бургаски свободен университет, MusalaSoft, Адвокатско дружество "Хорозов и партньори", Rabota.bg, Съвет на Ректорите, Белла България, Студентски столове и общежития ЕАД, Lindner Immobilien Management, Webit Foundation, Фондация "Заедно в час".

Студент на годината

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини НПСС връчи награди Студент на годината за 2018 година

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев