НПСС е домакин на Общото събрание на Европейския студентски съюз

Националното представителство на студентските съвети в Република България има удоволствието да съобщи, че на 07.05.2019 г. (вторник) от 10:00 ч. в Аулата на Софийски университет "Св.Климент Охридски" ще се проведе церемонията по откриването на най-голямото студентско събитие в Европа - среща на борда на Европейския студентски съюз.

Европейският студентски съюз (ESU) е обединяваща организация на 45 национални студентски съвета от 39 страни. Съюзите са отворени за всички студенти в съответната държава, независимо от политическото убеждение, религия, етнически или културен произход, сексуална ориентация или социално положение. Членовете на ESU са автономни, представителни и действат в съответствие с демократичните принципи.

Националното представителство на студентските съвети (НПСС) е бъде домакин на събитието, което ще се проведе между 6. и 12. май 2019 г. в гр. София. Българската делегация успя да спечели доверието на представителите на студентите от цяла Европа и беше единодушно избрана да бъде домакин на седемдесет и шестата среща на борда на Европейския студентски съюз. Събитието се осъществява с подкрепата на Министерство на образованието и науката, Национален студентски дом, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Съвет на ректорите и Столична община.

Официални гости ще бъдат г-н Бойко Борисов - министър-председател на Република България, г-н Красимир Вълчев - министър на образованието и науката, , проф. Любен Тотев – председател на Съвета на ректорите на висшите училища, г-н Георг Георгиев - заместник-министър на външните работи, г-н Николай Павлов – заместник-министър на младежта и спорта, проф. дин Сергей Игнатов - Ректор на Европейския университет за хуманитарни науки, бивш министър на образованието, младежта и науката, д-р Пламен Русев - създател на "WEBIT", проф. дфн. Анастас Герджиков - Ректор на Софийски университет "Св.Климент Охридски" и други.

-----------------------------

The national assembly of students’ councils of Bulgaria is pleased to announce that on 07.05.2019 (Tuesday) at 10:00 (AM) in the Aula of Sofia University "St. Kliment Ohridski", the ceremony for the opening of the biggest students’ event in Europe – The meeting of the Board of the European Students Union would be held.

The European Students’ Union (ESU) is a unifying organisation of 45 students’ unions from 39 countries. All the alliances are open for all the students in the respective countries, regardless of their political believes, religion, ethnic or cultural background, sexual orientation or social status. The members of the ESU are autonomous, representative and act in accordance with democratic principles.

The national assembly of students’ councils of Bulgaria will host the event, which will be held from 6 to 12 May 2019 in Sofia. The Bulgarian delegation managed to win the trust of the students' representatives from all over Europe and was unanimously elected to host the seventy-sixth meeting of the board of the European Students Union. The event is supported by the Ministry of Education and Science, The National Student House, Sofia University "St. Kliment Ohridski” , Shumen University “Episkop Konstantin Preslavski", the Council of Rectors and Sofia Municipality.

The official guests will be Mr. Boyko Borisov – The prime Minister of the Republic of Bulgaria, Mr. Krasimir Valchev – Minister of Education and Science, Prof. Lyuben Totev - Chairman of the Council of Rectors of the High Schools, Mr. Georgi Georgiev – Deputy Minister of Foreign Affairs, Mr. Nikolay Pavlov – Deputy Minister of Youth and Sports, Prof. Sergey Ignatov – Rector of the European University of Humanities as well as a former minister of Education, Youth and Science, Dr. Plamen Russev – Creator of "WEBIT", prof. Anastas Gerdjikov – Rector of Sofia University "St. Kliment Ohridski" and others.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини НПСС е домакин на Общото събрание на Европейския студентски съюз

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев