Ръководството на НПСС с призив към висшите училища

П Р И З И В
от Ръководството на Националното представителство на студентските съвети в Република България

Във връзка с решението на Народно събрание и обявяване на извънредно положение на територията на Република България и заповед с № РД-01-124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването, свързано с прилагане на мерки за ограничаване разпространението на заразата с COVID – 19, препоръчваме на висшите училища:

1. Да се преустановят всички присъствени учебни занятия, масови мероприятия и събития, провеждани във висшите училища от 16 март до 29 март 2020 г.
2. Да се забрани влизането в общежития на съответните висши училища от външни лица и студенти от други университети, освен служебни лица, свързани с поддръжка и охрана на общежитията от 16 март до 29 март 2020 г.
3. Да бъдат отменени всички изпити за периода 16 март до 29 март включително.
4. Учебните занятия за всички форми на обучение да продължат и да преминат към дистанционна форма на обучение или онлайн обучение (неприсъствено, с онлайн контакт между преподаватели и студенти).
5. Ръководствата и студентките съвети на висшите училища, учебните занятия, на които не могат да преминат в дистанционна форма на обучение, да проведат разговори от спешен характер с цел да се определи механизъм на обучение.
6. Подаването на документи за предварителни изпити да се осъществява само онлайн.
7. Да бъде удължен срокът за плащане на наеми за общежития с не по-малко от 30 календарни дни.
8. Да се преустановят всички командировки на преподаватели, служители, студенти, докторанти, курсанти и специализанти в страните с трета, четвърта и пета степен ниво на риск.
9. Всички преподаватели, служители, студенти, докторанти, курсанти и специализанти, посетили държави с регистрирани случай на COVID – 19, да преминат 14 - дневна домашна карантина, считано от датата на пристигане в България, преди да се върнат на работа или да продължат обучението си.
10. Във висшите училища, студентските общежития и работните помещения да се предприемат действия за постоянна дезинфекция, в т. ч. филтър, дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена. Отговорниците за хигиенизирането да организират дезинфекцията по входовете.
11. При възможност във всички образователни институции и прилежащите им сгради да бъдат монтирани термокамери на входовете.
12. При продължаване на кризисната ситуация след 29 март 2020 г. ръководствата на висшите училища и студентските съвети задължително да стартират разговори за удължаване на летния семестър.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА НПСС 

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини Ръководството на НПСС с призив към висшите училища

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев