НПСС с позиция по отношение на обучението в направление "Изкуства"

Общото събрание на Национално представителство на студентските съвети излезе с позиция по отношение на обучението във висшите училища в направление „Изкуства”. Позицията е изпратена до Министъра на образованието и ректорите на висшите училища, в които се обучават студенти в професионално направление "Изкуства. Текстът на цялата позиция може да видите по-долу.

В качеството си на представители на обучаващите се във висшите училища и като единствена законово призната национална организация, в която активна роля вземат и представителите на студентите от висшите училища по изкуства в Република България, Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България изразява следната позиция:

Разбирайки спецификата на обучителния и творчески процес на обучаващите се студенти във висшите училища по изкуства и с оглед на създалата се ситуация, във връзка с решение на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение (обн. в ДВ, бр. 22/2020г.), във връзка със заповед № РД-01-124/13.03.2020г. и заповед № РД-01-256/11.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки относно разпространението на COVID-19 на територията на страната и с цел запазване на живота и здравето на населението в условието на разпростираща се епидемиологична обстановка в страната, изразяваме всеобщите си притеснения от обстоятелствата, свързани с приключване на учебната 2019/2020 година.

С въвеждането на извънредното положение всички сектори, включително и образователният, бяха поставени в ситуация, в която следваше да потърсят решение за осъществяване на съответните дейности в дигитална среда и отдалечен достъп.

Поставени пред това изпитание, висшите училища реагираха изключително гъвкаво и въведоха възможност за продължаване на образователния процес чрез различни платформи, което ние оценяваме високо. В рамките на тези процеси не бяха отчетени обаче обективно възможностите и на специализираните подходи за обучение, които касаят творческите процеси във висшите училища по изкуства.

С оглед на гореизложеното изразяваме позицията си, че провеждането на обучителен процес с отдалечен достъп в онлайн среда е съотносим по отношение на теоретичните дисциплини, но и до голяма степен неудовлетворяващ по отношение на практическите и творчески занятия. В хода на обучението с дигитален онлайн характер не е възможно провеждането на обективно и пълноценно предаване и усвояване на знания и умения за осъществяване на художествено-творческата дейност.

В тази връзка студентите в съответните висши училища по изкуства срещат изключително големи затруднения при усвояване на необходимите практично-приложни умения, което води до опасността обучението в рамките на този семестър да бъде недостатъчно ефективно и съотносимо на качеството, което следва висшите училища да предлагат.

Ето защо, като заинтересована страна в образователния процес и в качеството си на представители на студентите, ние от Националното представителство на студентските съвети в Република България изразяваме загрижеността си от случващото се и с оглед на обстоятелствата предлагаме да бъдат взети под внимание следните препоръки:
1. Ръководствата на съответните университети да осъществяват активен диалог със Студентските съвети по отношение на качеството на обучение в неприсъствена онлайн среда.
2. Ръководството на висшите училища да проведат среща със Студентски съвет по всички въпроси, касаещи провеждането на лекции, упражнения, изпити и съответните им дати.
3. Ръководството на висшите училища с участието на Студентските съвети да анализират проведените практически занятия и при необходимост да бъдат организирани допълнителни часове за практичните занятия в реална среда при спазване на съответните мерки за безопасност, в периода на удължаване на семестъра, или като допълнителни часове през следващия семестър.
4. Пълноценно осъществяване на пропуснатите практически занятия, където това е възможно, при Факултетните и катедрени съвети да обявят своевременно решението си за удължаване на летен семестър, както и за провеждането на годишни изпити и конферанси за учебната 2019/2020 година, като периодът на удължаване да не е по-малък от 30 дни.
5. Студентите да бъдат освободени от заверяване на предметите за летен семестър на учебната 2019/2020 година.
6. Държавните изпити и дипломните защити да бъдат проведени на закрити врати в периода юли-септември 2020 година при спазването на всички противоепидемиологични мерки или провеждане онлайн - според спецификата на предмета.
- Държавните изпити по сценични изкуства да бъдат излъчвани онлайн в определена от ВУ платформа, както и по социалните канали на ВУ.
- Дипломните защити в специалности от изящни и приложни изкуства да бъдат проведени при закрити врати, като проектите да бъдат изложени в онлайн галерия.

Визирайки гореизложеното, ние членовете на Общото събрание, отстоявайки мисията за качествено образование, изразяваме подкрепата си към нашите колеги от студентските общности на висшите училища по изкуства. Вярваме, че заинтересованите институции и ръководствата на висшите училища ще се вслушат в нашата позиция, защото тя е изградена на база анализи на работна група от представители на студентите и докторантите от висшите училища по изкуства.

Отнасяйки се с изключителна отговорност към полагащите се усилия за провеждане на обучителен процес в епидемиологична среда, ние вярваме, че предложените от нас препоръки ще намерят място сред решенията на академичните ръководства на висшите училища по изкуства, за да може учебната 2019/2020г. да бъде адекватно приключена.

Ръководството на Националното представителство на студентските съвети остава на разположение да съдейства на всички заинтересовани страни, работещи и отговарящи за образователния сектор в страната.
Позицията е изготвена съвместно от Студентските съвети на Национална музикална академия „Проф. д-р Панчо Владигеров”, Национална художествена академия, Театрален колеж „Любен Гройс”, Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов”, Югозападен университет „Неофит Рилски” и приета на Общо събрание на Национално представителство на студентските съвети на 09 Май 2020 година.

logo oblo npss1

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини НПСС с позиция по отношение на обучението в направление "Изкуства"

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев