НПСС проведе Общото събрание с отдалечен достъп в онлайн среда

При изключителен интерес и с участието на представители от 34 висши училища започна първото Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България в мандатна програма 2020-2022 година.

Снимки от събитието 
Първото Общо събрание на НПСС в мандат 2020-2022 година се проведе в Деня на Европа, 09 Май 2020 година, дал началото на европейското единство през 1950 година.
Форумът на националната студентска общност се състоя в условията на извънредно положение за Република България и епидимиологична обстановка.
Общото събрание на НПСС се проведе по специални правила и съгласно изпълнението на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, с отдалечен достъп в онлайн платформа Microsoft Teams.

Обединени около общите виждания делегатите на събранието приеха, че 20-те години на XXI век ще останат с окончателното модернизиране и адаптиране на иновационни дигитални технологии в образованието в България. Образованието е изправено пред ново предизвикателство и е единственият сектор, развиващ се адекватно в ситуация на световна пандемия.

В рамките на събранието бяха коментирани въпроси, които касаят обучението на студентите в епидимиологична обстановка, социални и битови условия за живот на обучаващите се и политики, които касаят бъдещото развитие на образованието в България като част от европейското образователно пространство.

Делегатите се обединиха и около две общи позиции, които засягат образователната среда на студентите по изкуства и водените политики от НПСС по отношение на социалните въпроси. Беше приет календарен план и бюджет на организацията за 2020 година. Общото събрание като върховен орган прие изключително положително подхода на ръководството на НПСС да бъде продължена активността по всички дейности, които има организацията и във виртуална среда с отдалечен достъп в случай, че епидемиологичната обстановка налага това.

Делегатите дадоха своето съгласие ръководството на НПСС да предприеме мерки по публичното обявяване на всички проверки и констатации, които са били извършени през годините.

 

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини НПСС проведе Общото събрание с отдалечен достъп в онлайн среда

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев