Ръководствата на НПСС и БСС на среща

Среща между ръководството на Национално представителство на студентските съвети и представители на ръководството на Българския студентски съюз се проведе в офиса на НПСС. Срещата беше проведена по покана на председателя на НПСС – Даниел Парушев, изпълнявайки ангажиментите си, разписани в изборната платформа на мандата за прозрачност в работата на организацията и засилване на връзките с НПО сектора в страната, както и на международно ниво.

Снимки от събитието

Обект на срещата между представителите на студентските организации беше работата на международно ниво и конкретно участието в Европейския студентски съюз, както и обсъждане на общи инициативи за национални политики и проекти.

Председателят на Българския студентски съюз Станислав Фердов отбеляза готовността на представляваната от него организация да меморандум за дълготрайно партньорство между двете организации, както и сътрудничество по общи проекти.

Студентските лидери обмениха и идеи по развитието на Студентски град в София, както и общата им визия за продължаване активната работа за възстановяване на залите в Националния студентски дом.

Българският студентски съюз (БСС) е национална студентска организация, учредена на 1 декември 1990 г. и обединяваща студенти от всички български университети и колежи за отстояване на академичните и социални права на студентите. Организацията развива национален център за академично и научно развитие на студентите в сградата на Националния студентски дом.

Центърът реализира дейности, насочени към решаването на академични и социални проблеми, осмислянето на свободното време и научната и професионална реализация на студентите.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини Ръководствата на НПСС и БСС на среща

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев