Ръководството на НМА "Проф. Панчо Владигеров" беше домакин на работна среща с НПСС

При стриктно спазване на противоепедимичните мерки се проведе работната среща между академичното ръководство на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” и представителите на Националното представителство на студентските съвети. Делегация на НПСС с участието на Даниел Парушев – председател на НПСС и представител на Университета за национално и световно стопанство, Лидия Даскалова – зам.-председател на НПСС и представител на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Симона Михайлова – член на Изпълнителния съвет на НПСС и представител на Международно висше бизнес училище се срещнаха с ръководството на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”.

Снимки от срещата 
Срещата между двете страни се провежда по инициатива на ръководството на НПСС, което е заложило в своята програма провеждането на активен диалог с институциите в страната и затвърждаване на комуникационните отношения с висшите училища.
Още в началото на срещата ректорът на НМА – проф. Димитър Цанев посрещна гостите с думите, че отношенията между двете институции са блестящи и сподели, че и в бъдеще те ще бъдат запазени в този си вид.
По време на срещата ректорът и представителите на ръководството на НМА споделиха, че обявеното извънредно положение не е заварило академичната общност неподготвена, защото висшето училище активно е разработвало методика за работа в онлайн среда. Ректорът увери гостите, че учебният процес е проведен успешно, а резултатите не били по-различни от присъствената до сега форма.
Д-р Мариян Георгиев от висшето училище и бивш член на ръководството на НПСС от създаването на организацията запозна председателят и колегите му от НПСС с необходимостта държавата да търси подход за повишаване капацитета на преподавателите и студентите за работа в дигитална среда със съвременни компютърни средства и програмни продукти. Той сподели опасенията си, че положението със завършване на летен семестър на учебната 2019/2020 година може да се повтори като сценарий още в началото на следващата учебна година, а евентуално такъв подход и създаването на фонд за подпомагане на преподавателите, който да осигури техническото обезпечаване за нормалното функциониране на процеса ще спомогне.
Ръководството на НМА и НПСС обсъдиха още възможностите за възстановяване на фондовете за ремонт на студентските общежития на национално ниво, както и създаване на стратегия за защитаване на културното наследство.
Висшето училище в условията на извънредното положение е създало механизъм за служебна заверка на семестъра, а дипломирането на студентите ще бъде основно в присъствена форма, но и в някои случаи с отдалечен достъп в онлайн среда, сподели още ректорът на НМА.
На въпроса за младите кадри от Даниел Парушев, ректорът отговори, че НМА залага точна бройка при обявените конкурси за докторантури, за да бъдат обезпечени потребностите на структурите в академията.
В края на срещата двете страни се разбраха да поддържат активен диалог по важните въпроси, които касаят обучаващите се в специализираните висши училища по изкуства и в конкретика тези на НМА, както и обща съвместна дейност по изготвянето на стратегия за популяризиране и съхраняване на културното наследство.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини Ръководството на НМА "Проф. Панчо Владигеров" беше домакин на работна среща с НПСС

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев