Ръководството на НПСС проведе работна среща с Министерство на младежта и спорта

Екипът на Национално представителство на студентските съвети се срещна със зам.-министъра на младежта и спорта – г-н Николай Павлов и Милена Андреева – директор на дирекция „Младежки политики” в Министерство на младежта и спорта.

Председателят на НПСС и представител на Университета за национално и световно стопанство – г-н Даниел Парушев заедно с Лидия Даскалова – зам.-председател на НПСС и представител на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Симона Михайлова – член на Изпълнителния съвет и представител на Международно висше бизнес училище посетиха Министерство на младежта и спорта, за да участват в работна среща между двете страни.

На срещата зам.-министър Павлов запозна членовете на ръководството на НПСС с политиките и дейностите, които развива Министерство на младежта и спорта и сподели, че ролята на студентската младеж е ключова при участието на всички дейности, които държавата провежда като активна политика.

Предвижда се разрастване на дейностите към младежите във второто полугодие, за да бъдат наваксани всички забавяния заради извънредното положение, което беше обявено в изминалите месеци.
Зам.-министърът подчерта, че е важно участието на всички партньори от сектора в Обществения съвет и Консултативния съвет към Министерството и разчита НПСС да бъдат активни участници в процесите по обсъждане на важните политики в сектор младеж, както и предстоящата Стратегия за младежта в Република България за периода 2021-2030 година.

Двете страни обсъдиха съвместно партньорство в сферата на цифровите умения, младежкото предприемачество, медийната грамотност и фалшивите новини.
Председателят на НПСС Даниел Парушев подчерта, че има необходимост да бъдат проведени обсъждания по въпросите на университетския спорт и физическата култура на студентите, защото в последно време се забелязва неглижиране на спорта във висшите училища.

Предстои представителите на НПСС да участват в заседанието на Обществения съвет към Министерство на младежта и спорта, на което ще бъдат обсъдени важни въпроси по отношение на младежките политики и спортната активност в страната.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини Ръководството на НПСС проведе работна среща с Министерство на младежта и спорта

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев