НПСС проведе работна среща с Националната студентска конфедерация

Ръководството на Национално представителство на студентските съвети (НПСС) проведе среща с представители на Националната студентска конфедерация.
Срещата, инициирана от ръководството на НПСС, е във връзка с политиката на националната студентска организация, която залага в мандатната си програма за 2020-2022 година прозрачност при воденето на комуникация с отговорните институции и НПО сектора, както и по-активно сътрудничество с неправителствените организации.

Снимки от срещата
По време на срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество по конкретни инициативи с европейски измерения, както и възможностите за партньорство по програма Еразъм.
Националната студентска конфедерация развива своята дейност в сградата на Националния студентски дом, стопанисвайки Центъра за европейско сътрудничество и насърчаване на активното гражданство.
Национална студентска конфедерация (НСК) е неправителствена организация, учредена на 13.01.1991 г. от представители на студентски сдружения от 24 университета и колежи в България.
НСК е осъществила 13 международни проекта в областите гражданско образование и европейска интеграция по програмите „Младеж“, „Младежта в действие“ и „Еразъм+“ на ЕС, като проектът “Разширяване на европейското съзнание” получи специалната награда за подчертана европейска насоченост.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини НПСС проведе работна среща с Националната студентска конфедерация

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев