НПСС на посещение в Университет по архитектура, строителство и геодезия

„Приятелска среща”- така беше определена работната среща, проведена между представителите на ръководството на Национално представителство на студентските съвети и ректора на Университета по строителство и геодезия – проф. Иван Марков.

Снимки от срещата
На срещата от страна на НПСС участва лично председателят Даниел Парушев заедно със Симона Михайлова – член на Изпълнителния съвет на НПСС и представител на Международно висше бизнес училище и Лора Крашевска от Студентски съвет на УАСГ и член на Изпълнителния съвет на НПСС.

На срещата двете страни коментираха условията на обучението в отдалечена онлайн среда през извънредната епидемична обстановка, както и затрудненията, които са срещнали преподавателите и студентите по време на обучението в отдалечена онлайн среда.
Ректорът проф. Иван Марков сподели, че спецификата на обучението на студентите в УАСГ е поставило пред голямо предизвикателство академичното ръководство и преподавателите на УАСГ, но с в общи усилия със студентите са успели да организират процеса. Той подчерта, че нищо не може да замени директния контакт между преподавател и студент. Проф. Марков разчерта визията си пред представителите на националната студентска младеж за работата в т.н home office, както и множеството трудности, които изпитват големите компании при контрол на работата с отдалечен достъп.
В рамките на проведената среща присъства и председателят на Студентски съвет на Университета по архитектура строителство и геодезия – г-н Петър Стоянов. В хода на разговора той сподели, че взаимоотношенията между Студентски съвет и ръководството на УАСГ са и приятелски, което създава достъпност на студентите до ръководството на висшето училище, а кабинетът на ректора е на разположение на Студентския съвет.
Изискванията за регулиране на професията в УАСГ пък поставял рамките на общите изисквания на обучение във висшето училище, сподели още ректорът.
Висшето училище очаква през новата учебна година близо 600 първокурсници да прекрачат прага му, а бизнесът очаква повече от университетите в бъдеще време, каза още ректорът по време на срещата. Той сподели опасенията си, че на държавата са нужни 200 хидроинженери на година, а произвежда 2.
Ректорът на УАСГ има притеснения относно Стратегията за висше образование за периода 2021-2030, като смята, че обучението в тригодишен бакалавър е неприложимо за УАСГ.
Двете страни се споразумяха, че ще работят по общи виждания за бъдещето на висшето образование, а ректорът заяви категоричната си подкрепа към младите хора в страната.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини НПСС на посещение в Университет по архитектура, строителство и геодезия

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев