Медицински университет - Варна е домакин на среща с ръководството на НПСС

Ректорът на Медицински университет „Проф. д-р „Параскев Стоянов” – проф. д-р Валентин Игнатов беше домакин на работна среща с ръководството на Национално представителство на студентските съвети в Република България (НПСС).

Снимки от срещата
Срещата, проведена в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, се проведе по инициатива на НПСС и е част от водената политика на организацията за прозрачност в диалога с висшите училища и институциите в страната в мандат 2020-2022 година.

От страна на НПСС в срещата участваха Даниел Парушев – председател на НПСС и представител на Университет за национално и световно стопанство, Лидия Даскалова – зам.-председател на НПСС и представител на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Станимир Бояджиев – зам.-председател на НПСС и представител на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Лора Крашевска – член на Изпълнителния съвет на НПСС и представител на Университет по архитектура, строителство и геодезия, Камелия Йорданова – член на Изпълнителния съвет на НПСС и представител на Технически университет – Варна. На срещата присъстваха и председателят на Студентски съвет на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Божидар Касабов, който е и зам.-председател на НПСС и представители на студентското представителство.

Ръководството на висшето училище беше представлявано от ректорът Проф. д-р Валентин Игнатов и проф. д-р Албена Георгиева Керековска – директор на дирекция „Учебна дейност”.
Двете страни обсъдиха обучението в МУ-Варна в условията на епидемична обстановка, както и актуални важни теми, които касаят обучаващите се в сферата на здравеопазването. Ректорът увери представителите на НПСС, че обучението на студентите в условията на извънредно положение е преминало при добра организация от страна на висшето училище, а студентите са изразили задоволството си от своевременната бърза реакция за въвеждане на обучителен процес с отдалечен достъп.

Проф. Игнатов заяви пред студентите, че Медицински университет във Варна има готовност да започне учебната година както в редовна, така и в дистационнна форма. Той подчерта, че предпочитаната форма е присъствената, но при необходимост от висшето училище могат да реагират и в електронна среда.

Ректорът представи пред студентската младеж вижданията си за бъдещото развитие на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” и подчерта, че ангажиментите към чуждестранните студенти и студентите, които са по програми за обмен са били с изключителен приоритет в условията на обявеното извънредно положение. От университета се похвалиха с висок интерес към обявените възможности за мобилност както от чужди студенти, така и на българските към участие в програма Еразъм+, а сключените множество споразумения давали много възможности и хоризонти за студентите на МУ-Варна.
По време на разговора от Студентския съвет повдигнаха темата за специализациите на младите медици в страната, както и необходимостта от съсредоточаване на усилия от страна на НПСС и висшите училища в тази посока.

В края на своята среща двете страни се разбраха, че ще поддържат активен диалог и ще продължат консултации по общи инициативи, които да подобрят образователната среда за студентите.
По време на посещението от Студентския съвет на висшето училище се похвалиха с модерната медийна база, която развива собствена тв-медия, в която се включват множество образователни предавания и показаха студиото на колегите си от НПСС.

Медията на висшето училище е единствената специализирана университетска телевизия.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини Медицински университет - Варна е домакин на среща с ръководството на НПСС

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев