Представители на НПСС се срещнаха с ръководството на НХА

С обсъждане на актуалната учебна обстановка започна поредната работна среща на ръководството на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) в Националната художествена академия (НХА).

Снимки от събитието

Срещата се проведе по инициатива на ръководството на националната студентска организация и е в изпълнение на поетите ангажименти към студентите за прозрачност в управлението и повишаване активния диалог с висшите училища и институциите в страната.

В рамките на срещата участваха председателят на НПСС и представител на Университета за национално и световно стопанство Даниел Парушев и Симона Михайлова от Изпълнителния съвет на НПСС и представител на Международното висше бизнес училище.

От страна на Студентски съвет на НХА присъства неговият председател - Григор Григоров, а от академичното ръководство в работната среща участваха ректорът - проф. Георги Янков, зам.-ректорът по научната, художествено-творческата, издателската и международната дейност – проф. д. изк. Свилен Стефанов и зам.-ректорът по финансовата, административно-стопанската и строително-ремонтната дейност – доц. Роберт Цанев.

В разговорите представителите на ръководството увериха студентските представители, че при обявяването на извънредното положение са имали известни затруднения с преминаването в онлайн работна среда, но впоследствие затрудненията са били преодолени и оценяват като добро провеждането на обучението на студентите с отдалечен достъп. „В хода на възникналите затруднения са били прилагани индивидуални подходи за разрешаването на всяко едно оплакване от страна на студентите”, сподели още ректорът на НХА.

От НХА споделиха още, че приемът на студенти във висшето училище запазва своите тенденции от предходната година, като за тази учебна година приемат близо 350 студенти в ОКС Бакалавър и 100 студенти в ОКС Магистър. „Таксите за студентите няма да бъдат променяни за предстоящата учебна година”, похвалиха се още от ръководството. Ръководството на висшето училище сподели притесненията си за предложената Стратегия за висше образование 2021-2030 година, споделяйки, че подходът за намаляване на обучението от 4 на 3 години в ОКС Бакалавър не е добра политика и няма да доведе до запазване на качествения модел на обучение, особено за специалностите в обхвата на висшето училище. Т

е споделиха, че по-рано обучението в НХА е било дори 6 години, като последната година е била свързана с работа върху курсов проект. Председателят на Студентски съвет на НХА – Григор Григров също изрази съгласие с казаното от ръководството и сподели опасенията си, че тази мярка би създала множество трудности пред студентите в хода на обучението им и спецификата в обучаваните от тях предмети по изкуства.

Той добави още, че програмите, в които се обучават по специалности, и в момента са изключително тежки и на студентите им е трудно да се справят с всички поставени задачи за четирите години обучение. Двете страни в работната среща се договориха, че си партнират по всички възможни политики, които имат допирни точки и касаят качеството на образоването в НХА. Председателят на НПСС – Даниел Парушев заяви, че ръководството на НПСС в този си мандат е изключително амбициозно.

Предстои да бъдат водени разговори с министъра на финансите и образователния министър, за да се намери подход за финансиране и ремонт на студентските общежития. НХА от своя страна обявиха, че планират поетапен ремонт на стопанисваните от тях студентски общежития, който ремонт предстои да бъде реализиран в следващата бюджетна година.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини Представители на НПСС се срещнаха с ръководството на НХА

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев