НПСС на посещение в Стопанска академия "Димитър Ценов"

Председателят на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) Даниел Парушев, заедно с още двама представители на организацията – Константина Каракадиева и Мариян Ников гостуваха в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.

Снимки от събитието

Гостите бяха посрещнати в свищовското висше училище от ректора проф. д-р Марияна Божинова. В срещата, проведена по инициатива на НПСС, от страна на домакините участваха също проф. д-р Любчо Варамезов – зам.-ректор „Учебна дейност и акредитация”, доц. д-р Румен Ерусалимов – зам.-ректор „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение” и ВрИД председател на Студентски съвет – докторант Жанета Ангелова.

Представителите на НПСС се интересуваха от организацията на учебния процес в Свищовската академия по време на извънредната епидемиологична обстановка и от готовността за преминаване към електронно-базирано обучение.

Ректорът сподели какви противоепидемични мерки се предприемат и подчерта, че Академията е в пълна готовност за преминаване, при необходимост, в режим на дистанционно обучение. Проф. Варамезов разясни новата хибридна форма на обучение и оценяване, възприета в Стопанската академия, при която, дори при нормална епидемиологична обстановка, студентите имат достъп до електронната платформа. Доц. Ерусалимов сподели, че обучаваните в редовна и в задочна форма имат не само правото, но и задължението да използват електронната платформа, тъй като от това ще зависи част от тяхната крайна оценка по съответната учебна дисциплина.

Даниел Парушев и колегите му от НПСС се запознаха още с организацията на столовото хранене за студентите и противоепидемичните мерки, които се предприемат в студентските общежития. Срещата завърши с взаимни пожелания за здраве и ползотворна учебна година. Академичното ръководство покани представителите на НПСС да бъдат гости на патронния празник на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини НПСС на посещение в Стопанска академия "Димитър Ценов"

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев