НПСС беше домакин на заседание на Съвета на НСД

Национално представителство на студентските свети беше домакин на заседание на Съвета на Националния студентски дом. Инициативата за домакинството е на НПСС и е в хода на водената от организацията политика за партньорство и сътрудничество с НПО сектора и организациите, които се помещават в сградата на българските студенти.

В заседанието от страна на НПСС участваха Даниел Парушев – председател на НПСС и представител на Университет за национално и световно стопанство, Лидия Даскалова – зам.-председател на НПСС и представител на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Лора Крашевска – член на Изпълнителния съвет на НПСС представител на Университет по архитектура, строителство и геодезия, Али Мисанков – член на Изпълнителния съвет на НПСС и представител на Югозападен университет „Неофит Рилски” и Стоян Иванов – Член на Контролния съвет на НПСС и представител на Колеж по туризъм в Благоевград.

Съветът е съвещателен орган към Националния студентски дом. Съставът на съвета се предлага от директора на НСД и се утвърждава със заповед от министъра на образованието и науката. Членовете на съвета се определят за срок една година.

В състава на съвета се включват: двама упълномощени представители на Националното представителство на студентските съвети, заявили писмено пред НСД участието си в съвета на НСД; четирима представители на студентски организации, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на изкуството, културата, образованието и науката, заявили писмено пред НСД участието си в съвета на НСД; директорът на НСД.

Съветът участва в разработването на годишната програма на НСД; дава мнение за предоставяне на помещенията в сградата на НСД и за развитие на материалната база; обсъжда годишния отчет за работата на НСД; дава мнение за бюджета на НСД; участва в разработването на националната политика за задоволяване на социалните и културните потребности на студентите.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини НПСС беше домакин на заседание на Съвета на НСД

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев