УНСС, ИУ и Стопанска академия ще създават клъстър в областта на финансите и счетоводството

Меморандум за сътрудничество в образованието и науката и за създаване на клъстер в областта на финансите и счетоводството беше сключен днес между Университета за национално и световно стопанство, Икономическия университет – Варна и Стопанската академия „Д.А. Ценов“ - Свищов.

Снимки от събитието

Документът беше подписан в УНСС от ректорите на трите академични институции: проф. д-р Димитър Димитров, проф. д-р Евгени Станимиров и проф. д-р Марияна Божинова.
На тристранната среща присъства и председателят на НПСС – Даниел Парушев. Пред участващите в събитието Парушев коментира, че трите висши училища трябва да обединят своите усилия в областите, в които имат допирни точки, за да работят с общи усилия за създаването на иновативни и атрактивни за студентите възможности. Тази добра комуникация е предпоставка за едно дългосрочно сътрудничество, което ще даде плод на нови възможности за обучаващите се в страната.
Меморандумът предвижда сформирането на Клъстерен съвет (като координиращо звено), състоящ се от борд от експерти от трите университета, които ще следят за изпълнението и постигането на целите и реализацията на дейностите в клъстерната мрежа. Предвижда се също сътрудничество за повишаване на ефективността на практическото обучение, хармонизиране на учебни програми (включително чуждоезикови), съвместно участие в университетски мрежи, както и споделяне на образователни и информационни ресурси.
Трите висши училища ще си партнират за утвърждаването и развитието на научноизследователската и иновационната дейност на национално и международно ниво, съвместно участие по програма „Хоризонт Европа“ и други европейски и национални инициативи, организация на съвместни научни форуми и др.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини УНСС, ИУ и Стопанска академия ще създават клъстър в областта на финансите и счетоводството

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев