Студентите в готовност за национални протести във връзка с промените в ЗВО

Изявление на Председателя на Националното представителство на студентските съвети по повод проведеното обществено обсъждане на предложенията за промени в Закона за висше образование, проведено в Министерски съвет на 7 юни.
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИТЕ,
 
Във връзка с повдигането на въпроса по повод отсъствието на представители на студентите  в лицето на Националното представителство на студентските съвети, заявявам, че на проведеното „обществено” обсъждане за предложенията за промени в Закона за висше образование, проведено на 7 юни в Министерски съвет не са били поканени представители на студентите в лицето на НПСС.
 
В качеството си на Председател на националната студентска организация, чиято мисия е да отстоява интересите на над 285 хиляди студенти категорично заявявам, че в образователната система най-важно е мнението на студентите, които са и ще бъдат основна движеща сила на промените и в хода  на образователната реформа  в България.
 
В началото на 2010 година ние проведохме кръгли маси и обсъждания във всички образователни центрове в България, от които излязоха обобщените предложения за реформа във висшето образование, а именно:
 • Държавното финансиране за образование да се разпределя на по-малък брой студенти, но да има повече средства за обучението на един студент, което предполага и по-качествено образование.
 • Моделът на финансиране да се основава на база рейтинга на специалността в дадения университет.
 • Ясен измерител за работата на Висшето училище да бъде броя  на докторантите, които се обучават в него.
 • Да бъде редуциран  броя на Висшите училища и да бъдат обединявани тези, които обучават в една сфера с цел осигуряване на по-добра материална база, редуциране на администрацията и оптимизиране на образователния процес.
 • Разделяне на Академичното от Финансово-стопанското управление.
 • Увеличаването на студентското и докторантското представителство в органите на управление на университета от 15%  на 30%.
 • Ориентиране на Висшите училища към създаване на възможност за електронно обучение.
 • Адекватно функциониране на Кариерните центрове.
 • Създаване на предпоставки за партньорство между бизнеса и висшите училища и институции с цел реални стажантски програми и кариерно ориентиране.
 • Осигуряване и подобряване на студентската мобилност в страната и чужбина.
 • Въвеждане на ваучерна система, а именно парите да вървят със студента.
 • Осигуряване на добри социално-битови условия за всички студенти.
 
Осъзнавайки факта, че предложените от нас методи за подобряване на образователната система изискват време, ние до момента водим конструктивен диалог с Министерство на образованието, младежта и науката.
 
Някои от нашите предложения намериха реализация, а именно:
Стартирането на рейтинговата система, студентското кредитиране с държавна гаранция, както и развитието на науката във висшите училища.
 
От друга страна, обаче, ние настояваме всички наши предложения да влязат като промени в новия закон за висшето образование и заявяваме, че ще отстояваме интересите на студентската общност с всички методи и средства, докато  не видим конкретни текстове и адекватна на Европейското образователно пространство законова рамка!
 
Наясно сме и с факта, че като държава, част от едно съвременно образователно пространство е необходимо да се вземат мерки по улесняване на процедурата по прием на чуждестранни студенти във висшите училища, тъй като това води  не само до икономически ръст в помощ на университетите, но и на България като привлекателен образователен център.
 
Подкрепяме реализацията на нашите колеги  в България, но съзнаваме, че за това е нужно да създадем условия. Според нас, държавната политика трябва да бъде насочена към създаване на нови работни места за  младите специалисти, към инфраструктура и нови технологии!
Затова е важно висшето образование да бъде погледнато през погледа на студента, през погледа на младия човек, способен да избира, а студентът търси две неща -  качествено образование и реализация.
В момента никой не говори за качество – основно се  говори за средства. С колко била орязана субсидията и как да привлечем повече пари за университета...
 
Нас ни интересува добавената стойност, която получаваме в университета в България, съпоставима с развитите Европейски и световни образователни системи.
И това трябва да се случи незабавно, непременно и на всяка цена, колкото и тази промяна да разтърси академичната среда.
 
В заключение заявяваме, че Националното представителство на студентските съвети ще отстоява предложените от студентите мерки за подобряване на образователната система в България и ако друг път Министерският съвет реши да прави „обществено“ обсъждане на Закона за висшето образование без представители на студентите, то това би се отразило на движението по пътищата в центъра на гр. София.
 
С уважение,
Петър Чаушев,
Председател на НПСС

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини Студентите в готовност за национални протести във връзка с промените в ЗВО

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев