ПАРТНьОРИ НА НПСС

Националното представителство на студентските съвети подписа споразумение за сътруднимество с Националната студентска организация на Руската федерация. Организацията е една от най-големите студентски организации във федерацията и включва представители от 65 региони на Русия.

Мобилтел е акционерно дружество оринтирано в изграждането на GSM цифрова клетъчна мобилна комуникационна мрежа на територията на България. Компанията получава лицензия за планиране, изграждане, поддръжка и използване на първата национална GSM мрежа, основана през 1994 година.

Асоциация за подпомагане на академичната общност е учредена през 2004 г. като неправителствена, нестопанска организация.Основна цел на АПАО е да подпомага развитието на младите хора и академичната общност.

Европейският студентски съюз (ESU), е организация на 45 Национални студентски организации (NUS) от 37 страни. Тези студентски организации са отворени за всички студенти в съответната държава, независимо от политически убеждения, религия, етнически или културен произход, сексуална ориентация или обществено положение.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало За нас Информация Партньори

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев