Написана от
Прочетена 6024

European Students' Union

20
Apr 2011

Европейският студентски съюз (ESU), е организация на 45 Национални студентски организации (NUS) от 37 страни. Тези студентски организации са отворени за всички студенти в съответната държава, независимо от политически убеждения, религия, етнически или културен произход, сексуална ориентация или обществено положение.

Целта на ESU  е да представлява, защитава и насърчава образователните, социалните, икономическите и културните интереси на студентите на европейско ниво по отношение на всички съответни органи и по-специално на Европейския съюз, Съвета на Европа и ЮНЕСКО.
Чрез своите членове, ESU представлява над 11 милиона студенти в Европа.
ESU работи зa обучаването и информирането националните представители на студентите за развитието на политиките в областта на висшето образование на европейско ниво. Тъй като решенията по отношение на висшето образование все повече се вземат на европейско равнище, ролята на ESU като единствената в цяла Европа студентска платформа е също нараства. Работата на ESU се изразява и в подкрепа на членове му чрез организиране на семинари, обучения, конференции и кампании, свързани със студентите, провеждане на общоевропейските изследователски, партньорски проекти и кампании, предоставяне на информационни услуги и производство на различни публикации. както  на студенти, политици и експерти във висшето образование.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало За нас Информация Партньори Партньори European Students' Union

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев