Общо отчетно-изборно събрание - 10.02.2018

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ,
На основание чл.12, ал.2, т.2 и чл.15, ал.1, т.1 и 2 от от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България свиквам Общо (отчетно-изборно) събрание на НПСС на 10 февруари 2018 г. от 10,00 часа в град Пловдив с домакин Студентски съвет на Университет по хранителни технологии - Пловдив, Зала: Аула 205 1-ви блок Ректорат.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Председателя на НПСС за мандат 2016-2018 година;
2. Отчет на Председателя на Контролния съвет на НПСС;
3. Процедура по сформиране на Избирателна комисия, съгласно чл. 40 (1) от Правилника на НПСС;
4. Представяне на платформата от кандидата за Председател на НПСС;
5. Избор на Председател на НПСС за мандат 2018-2020 година;
6. Избор на членове на Изпълнителен съвет на НПСС за мандат 2018-2020 година;
7. Избор на членове на Контролен съвет на НПСС за мандат 2018-2020 година;
8. Разни.
 
Общото отчетно-изборно събрание ще се проведе в периода 09-11.02.2018 г. в град Пловдив с домакин: Студентски съвет на Университет по хранителни технологии - Пловдив.
 
Забележка: При промяна на представителя с право на глас от съответния Студентски съвет е задължително представянето на уведомително писмо, съгласно утвърдената форма, и препис-извлечение от протокола за избора. Образец на писмото ще намерите в уеб страницата на НПСС на Процедура за членство

Във връзка с предварителната подготовка за провеждането на събранието и постъпило писмо от домакините, моля да потвърдите присъствието на Вашите представители до 20:00ч. на 07 Февруари (Сряда) 2018 година чрез електронната форма
 
 
За повече информация относно настаняване и програма:
Иво Финков – 0893 308659
 
 
02 Февруари 2018 година
Председател на НПСС
Яна Вангелова