Становища за 2012

Публикуване
Посещения: 5309
 
СТАНОВИЩА И ПОЗИЦИИ
НА НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
2012 ГОДИНА 
 
new
 
 
 
Семестриалните такси за учебната 2012/2013 година
Вид: Становище
Адресирано до: Красимир Вълчев - Главен секретар на Министерство на образованието, младежта и науката

Писмо: Изх. № 74/12.03.2012 година
new
 
 
 
 
 
Участие на НПСС във връзка със стартирала подготовка на Република България за участие в Кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2014 -2020 година
Вид:
Позиция
Адресирано до: Сергей Игнатов - Министър на образованието, младежта и науката и Томислав Дончев - Министър по управление на средствата от Европейския съюз
Писмо: Изх. № 101/05.04.2012 година

new
 
 
 
Участие на студенти в Съвета по наука към Столична община
Вид: Позиция
Адресирано до: Йорданка Фандъкова - Кмет на Столична община
Писмо: Изх. № 204/17.07.2012 година
new
 
 
 
 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висше образование
Вид:
Становище
Адресирано до:
Огнян Стоичков - Председател на Комисия по образование, наука и въпросите на децата, младежта и спорта в 41-то Народно събрание
Писмо:
Изх. № 205/18.07.2012 година
new
 
  
 
 
Законопроект за Държавния бюджет на Република България за 2013 година
Вид:
Становище
Адресирано до: Огнян Стоичков - Председател на Комисия по образование, наука и въпросите на децата, младежта и спорта в 41-то Народно събрание
Писмо: Изх. № 252/23.10.2012 година

new
 
 
 
Законопроект за за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти
Вид: Становище
Адресирано до: Сергей Игнатов - Министър на образованието, младежта и науката

Писмо: Изх. № 261/06.11.2012 година
new
 
 
 
 
Концепция за Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж за периода 2014-2020 година
Вид: Становище
Адресирано до: Сергей Игнатов - Министър на образованието, младежта и науката и Томислав Дончев - Министър по управление на средствата от Европейския съюз

Писмо: Изх. № 263/06.11.2012 година
new
 
 
 
 
Водната база на Национална спортна академия "Васил Левски" в Несебър
Вид:
Становище
Адресирано до: Цецка Цачева - Председател на 41-то Народно събрание и Огнян Стоичков - Председател на Комисия по образование, наука и въпросите на децата, младежта и спорта в 41-то Народно събрание
Писмо: Изх. № 264/06.11.2012 година
new
 
 
 
Необходимост от незабавни мерки в държавната политика, касаеща обучението на студентите медици
Вид:
Становище
Адресирано до: Десислава Атанасова - Министър на здравеопазването
Писмо: Изх. № 317/15.11.2012 година

 

Становища за 2013

Публикуване
Посещения: 5630
 
СТАНОВИЩА И ПОЗИЦИИ
НА НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
2013 ГОДИНА
 
new
 
 
 
Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти
Вид: Становище
Адресирано до:
 
Огнян Стоичков - Парламентарна комисия по образование, наука и въпросите на децата, младежта и спорта
Писмо: Изх. 04/21.01.2013 година
new
 
 
 
Национална стратегия за младежта
Вид:
Становище
Адресирано до:
Огнян Стоичков - Парламентарна комисия по образование, наука и въпросите на децата, младежта и спорта
Писмо:
Изх. 05/21.01.2013 година

new
 
 
 
 
Подобряване на средата за обучение следва да бъдат насочени към промяна на модела на управление и развитие на системата чрез решителни реформи
Вид:
Позиция
Адресирано до: Николай Милошев - Министър на образованието, младежта и науката
Писмо: Изх. 38/08.02.2013 година
new
 
 
 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020
Вид: Позиция
Адресирано до: Николай Милошев - Министър на образованието, младежта и науката
Писмо: Изх. № 40 /12.02.2013 година
new
 
 
 
 
Преминаване на студентските столове и общежития в градовете Русе, Велико Търново, Габрово, Пловдив и Стара Загора от "Студентски столове и общежития" ЕАД – София
Вид:
Становище
Адресирано до: Николай Милошев - Министър на образованието, младежта и науката
Писмо: Изх. 58/04.04.2013 година

new
 
 
 
 
 
Процедура по обществено обсъждане на актуализацията на Националната програма за реформи на Република България за 2013 г. и включването на младите хора и студентите в процеса по реализация на мерките по Националния план към програмата за реформи
Вид: Становище
Адресирано до:
 Министерски съвет
Писмо: Изх. № 72 /24.04.2013 година
new
 
 
 
 
Законодателна инициатива за преразглеждане на режима за тютюнопушене на обществени места
Вид: Становище
Адресирано до:
 Михаил Миков - Председател на 42-то Народно събрание и Народните представители на 42-то Народно събрание
Писмо: Изх. № 117 /10.06.2013 година
new
 
 
 
 
Законодателна инициатива за защита на медиците при изпълнение на работните им задължения
Вид:
Становище
Адресирано до: Михаил Миков - Председател на 42-то Народно събрание и Народните представители на 42-то Народно събрание, д-р Таня Андреева - Министър на здравеопазването 

Писмо: Изх. № 122 /28.06.2013 година
new
 
 
 
 
Отчитане на електрическата енергия и такса смет на студентски общежития
Вид:
Становище
Адресирано до:
 Проф. Анелия Клисарова - Министерство на образованието и науката, Драгомир Стойнев - Министерство на икономиката и енергетиката
Писмо: Изх. № 136 /18.07.2013 година
new
 
 
 
 
Вид: Становище
Адресирано до: Корнелия Нинова - Председател на ПК по труда и социалната политика към 42-то Народно събрание, Хасан Адемов - Министър на труда и социалната политика
Писмо: Изх. № 142 /30.07.2013 година
new 
 
 
 
 
Вид: Становище
Адресирано до: Проф. Ваня Добрева - Председател на ПК по образование и наука към 42-то Народно събрание, Христо Монов - Председател на ПК по въпросите на децата, младежта и спорта
Писмо: Изх. № 198 /24.09.2013 година

new

 

 

Проект за Резолюция на ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ на тема: „Действия в подкрепа на младите хора и борбата с младежката безработица в България"
Вид: Становище
Адресирано до: Ръководството на Икономическия и социален комитет на Република България
Писмо: Изх. № 225/17.10.2013 година
new
 
 
 
Промени в Наредба № 34/2006 за за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Вид: Становище
Адресирано до: Министерски съвет на Република България, Народните представители на 42-то Народно събрание
Писмо: Изх. № 227/17.10.2013 година
new
 
 
 
 
Изготвяне на Национална стратегия за развитие на университетския спорт в Република България
Вид: Становище
Адресирано до: Проф. Мариана Георгиева - Министър на младежта и спорта, Христо Монов - Председател на ПК по въпросите на децата, младежта и спорта
Писмо: Изх. № 231/22.10.2013 година

Становища за 2015

Публикуване
Посещения: 5188
 
СТАНОВИЩА И ПОЗИЦИИ
НА НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
2015 - 2016 ГОДИНА
new
Политиката на българската държава за предоставянето на стипендии
Вид: Становище
Адресирано до: Милена Дамянова - Председател на ПК по образование към 43-то НС, Проф. Тодор Танев - Министър на образованието и науката, Владислав Горанов - Министър на финансите, Проф. Николай Денков - Зам.-министър на образованието и науката, Д-р Красимир Вълчев - Гл. секретар на МОН
Писмо: Изх. 169/23.04.2015 година
new
Поддръжка и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища
Вид: Позиция
Адресирано до: Проф. Тодор Танев - Министър на образованието и науката, Проф. Николай Денков - Зам.-министър на образованието и науката, Ректорите на висшите училища
Писмо: Изх. 170/23.04.2015 година
new   
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, No554-01-84 внесен на 29.04.2015 година
Вид:
Становище
Адресирано до: Милена Дамянова - Председател на ПК по образование и наука към 43-то НС, Народните представители
Писмо: Изх. 206/18.05.2015 година
new
Позиция на НПСС, която се отнася до казуса със Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
Вид:
Позиция
Адресирано до:
Проф. Тодор Танев - Министър на образованието и науката
Писмо: Изх. 209/28.05.2015 година

new    
Забавяне на изплащането на средствата по проект „Студентски стипендии”
Вид: Позиция
Адресирано до: Проф. Тодор Танев - Министър на образованието и науката
Писмо: Изх. 210/16.06.2015 година
 new
 
 
 
Адресирано до: Цецка Цачева - Председател на Народното събрание, Сотир Цацаров - Главен прокурор, Милена Дамянова - Председател на ПК по образование и наука към 43-то НС
Писмо: Изх. 298/27.10.2015 година
new
 
 
 
Адресирано до: Цецка Цачева - Председател на 43-то Народното събрание
Писмо: Изх. 299/28.10.2015 година
new
 
 
 
Адресирано до: Проф. Тодор Танев - Министър на образованието и науката
Писмо: Изх. 306/18.11.2015 година
new
 
 
 
Адресирано до: Иван Прокопиев - Председател на Студентски съвет
Писмо: Изх. 326/23.11.2015 година
new
 
 
 
Адресирано до: Милена Дамянова - Председател на ПК по образование и наука към 43-то НС, Народните представители
Писмо: Изх. 406/22.12.2015 година
new
 
 
 
Вид: Становище
Адресирано до: Петър Москов - Министър на здравеопазването, НЗОК и БЛС
Писмо: Изх. 69/31.03.2016 година
new
 
 
 
Адресирано до: Меглена Кунева - Министър на образованието и науката
Писмо: Изх. 75/15.04.2016 година

Становища за 2014

Публикуване
Посещения: 5225
 
СТАНОВИЩА И ПОЗИЦИИ
НА НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
2014 ГОДИНА
new
 
 
 
 
 
Изменение на ПМС90 за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
Вид: Становище
Адресирано до: Пламен Орешарски - Министър-председател на РБългария, Анелия Клисарова - Министър на образованието и науката
Писмо: Изх. 06/20.01.2014 година
new
 
 
 
Проект за стратегия за развитие на висшето образование в Р. България за периода 2014-2020г.
Вид: Становище
Адресирано до: Анелия Клисарова - Министър на образованието и науката
Писмо: Изх. 14/12.02.2014 година
new   
 
 
Проект за изменение и допълнение на ЗВО, чл. 73а
Вид:
Становище
Адресирано до: Ваня Добрева - Председател на ПК по образование и наука към 42-то НС
Писмо: Изх. 18/20.02.2014 година
new   
 
 
Проект за изменение и допълнение на ЗВО, чл. 73а
Вид:
Становище
Адресирано до:
Анелия Клисарова - Министър на образованието и науката
Писмо:
Изх. 18/20.02.2014 година
new    
 
 
 
Предложения по проекта от 11.02.2014г. на Наредба № 34 от 29.12.2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Вид: Становище
Адресирано до: Таня Андреева - Министър на здравеопазването
Писмо: Изх. 41/18.03.2014 година
new 
 
 
    
Позиция за подобряване качеството на образование в Р. България
Вид:
Позиция
Адресирано до:
Доц. Румяна Коларова - Министър на образованието и науката
Писмо:
Изх. 132/28.08.2014 година
new 
 
 
   
Стратегия за развитие на висшето образование в Р. България
Вид: 
Позиция
Адресирано до: 
Доц. Румяна Коларова - Министър на образованието и науката
Писмо
Изх. 133/28.08.2014 година
new 
 
   
 
Стратегия за развитие на висшето образование в Република България
Вид: 
Позиция
Адресирано до: Проф. Тодор Танев - Министър на образованието и науката
ПисмоИзх. 187/12.11.2014 година
new    
 
 
 
Стимулиране на научноизследователската дейност и добрите резултати чрез стипендии от ЕС.
Вид: 
Позиция
Адресирано до: Проф. Тодор Танев - Министър на образованието и науката, Проф. Николай Денков - Зам.-министър на образованието и науката
ПисмоИзх. 207/27.11.2014 година
new  
 
  
Законопроект за държавния бюджет за 2015 година
Вид:
Позиция
Адресирано до:
Милена Дамянова - Предесдател на ПК по образование и наука към 43-то НС
Писмо: Изх. 212/09.12.2014 година
 

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев