Неприсъствено онлайн Общо събрание на НПСС - 14.11.2020

Публикуване
Посещения: 218

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ,
На основание чл.15, ал.1, т.2 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България свиквам неприсъствено онлайн Общо събрание на НПСС в платформата MS Teams. Начален час 10:00 часа.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане и приемане на Временни правила за явно гласуване на колективни органи на НПСС при отдалечено онлайн провеждане на заседания по време на извънредното положение и Регламент за провеждане на Общо събрание на НПСС, в условията на извънредно положение, чрез видеоконферентна връзка и дистанционно гласуване;
/докладва Председателят на НПСС /
2. Доклад на дейността на НПСС за периода 09.05.2020 г. - 13.11.2020 г.;
/докладват Председателят на НПСС; Зам.-председателите на НПСС по ресори/
3. Частични избори за попълване състава на Контролния съвет на НПСС за мандат 2020 – 2022 година;
/докладва Председателят на Контролния съвет/
4. Актуализиране състава на Постоянните комисии към НПСС;
/докладва Водещият на ОС/
5. Актуална обстановка и предизвикателства пред Висшето образование;
/докладват Председателят на НПСС и Студентските съвети/
6. Политики и партньорства;
/докладва Председателят на НПСС /
7. Разни.

Общото събрание ще се проведе на 14 Ноември 2020 година с начален час: 10:00 часа в онлайн платформа MS Teams.

Всички членове на Общото събрание следва да се регистрират в срок до 23:59ч. на 12 ноември на посочения адрес: https://forms.gle/dezLQzWBHUxYvRwJ8

Общото събрание на НПСС ще бъде проведено съгласно Временните правила и Инструкцията за провеждане на Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети, в условията на извънредна епидемиологична обстановка, чрез видеоконферентна връзка и дистанционно гласуване, както и по реда на Регламента за провеждането му чрез видеоконферентна връзка и дистанционно гласуване.

При промяна на представителя с право на глас от съответния Студентски съвет е задължително представянето на уведомително писмо, съгласно утвърдената форма, и препис-извлечение от протокола за избора. Образец на писмото ще намерите в уеб страницата на НПСС на Процедура за членство

За повече информация: Даниел Парушев – Председател, тел.: 0897 49 6262, Станимир Бояджиев – Зам.-председател и водещ на НПСС, тел. 0897 47 3574 и Мариян Ников – Администратор на НПСС, тел. 0889 02 4849

 • Инструкция за провеждане на Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети, в условията на извънредна епидемиологична обстановка, чрез видеоконферентна връзка и дистанционно гласуване може да видите ТУК
 • Покана за Общото събрание може да намерите ТУК
 • Актуализирай регистрацията си в Общото събрание ТУК - попълва се при смяна на представителите
 • Правилник на НПСС може да видите ТУК

ИНСТРУКЦИЯ
за провеждане на Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети, в условията на извънредна епидемиологична обстановка, чрез видеоконферентна връзка и дистанционно гласуване
1. Изпълнителният съвет (ИС) на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) взе решение за провеждане на Общо събрание (ОС) на организацията в условията на извънредна епидемиологична обстановка, чрез видеоконферентна връзка и дистанционно гласуване;
2. ИС свика ОС на основание чл. 15 ал. 1 от Правилника за дейността, организацията и структурата на НПСС (ПДОСНПСС) на 14 ноември 2020 година /събота/ от 10:00 часа, чрез платформата за видеоконферентна връзка Microsoft Teams;
3. Покана за участие в работата на ОС на НПСС, следва да бъде изпратена съгласно чл. 16 ал.1 от ПДОСНПСС не по-късно от 7 ноември 2020 година до всички членове на Общото събрание на НПСС;
4. Всички членове на Общото събрание следва да се регистрират в срок до 23:59ч. на 12 ноември на посочения адрес: https://forms.gle/dezLQzWBHUxYvRwJ8; 
5. Заседанието на ОС се счита за редовно, съгласно разпоредбите на чл. 18 от ПДОСНПСС, ако към часа и датата, обявени в поканата, присъстват не по-малко от половината от списъчния състав. Ако няма необходимия кворум по предходната алинея, се изчаква един час и събранието се счита за редовно, ако присъстват не по-малко от 1/3 от списъчния състав;
6. Председателят на НПСС и Водещия на ОС на НПСС представят в началото на събранието:
5.1. РЕГЛАМЕНТ за провеждането на ОС на НПСС, в условията на извънредна епидемиологична обстановка, чрез видеоконферентна връзка и дистанционно гласуване;
5.2. ВРЕМЕННИ ПРАВИЛА за провеждане на явно гласуване на колективните органи на НПСС при отдалечено онлайн провеждане на заседания по време на извънредна ситуация;
7. По време на ОС се води аудио-визуален запис, който ще влезе като неразривна част от протокола за провеждане на дистанционно ОС;
8. В срок от 7 дни след провеждането на ОС следва да се изпрати до всички членове на Общото събрание на НПСС препис-извлечение на протокола и взетите решения;
9. Настоящата инструкция е приета от Изпълнителния съвет на НПСС на редовно заседание, проведено на 07.11.2020 година.

07 Ноември 2020 година, град София
Председател на НПСС
Даниел Парушев

npss logo

 

Неприсъствено онлайн Общо събрание на НПСС

Публикуване
Посещения: 743
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ,
На основание чл.15, ал.1, т.2 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България свиквам неприсъствено онлайн Общо събрание на НПСС в платформата MS Teams. Начален час 10:00 часа.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане и приемане на Временни правила за явно гласуване на колективни органи на НПСС при отдалечено онлайн провеждане на заседания по време на извънредното положение и Регламент за провеждане на Общо събрание на НПСС, в условията на извънредно положение, чрез видеоконферентна връзка и дистанционно гласуване;
/докладва Председателят на НПСС /
2. Утвърждаване на избора на Водещ на ОС на НПСС;
/докладва Председателят на НПСС /
3. Доклад на дейността на НПСС за периода 08.02.2020 г. - 08.05.2020 г.;
/докладват Председателят на НПСС; Зам.-председателите на НПСС по ресори/
4. Доклад на Контролния съвет относно изминалите избори за ръководни органи и процедури за предаване на имуществото и документацията на организацията;
/докладва Председателят на Контролния съвет/
5. Обсъждане и приемане на годишен бюджет на НПСС за 2020 година;
/докладва Председателят на НПСС/
6. Обсъждане и приемане на годишен план за дейността на НПСС за 2020 година;
/докладва Председателят на НПСС/
7. Актуализиране на печатите и щемпелите на НПСС;
/докладва Председателят на НПСС/
8. Избор на член на Изпълнителен съвет на НПСС за мандат 2020-2022 година;
/докладва Председателят на НПСС/
9. Избор на член на Контролен съвет на НПСС за мандат 2020-2022 година;
/докладва Председателят на Контролния съвет/
10. Актуализиране състава на Постоянните комисии към НПСС;
/докладва Водещият на ОС/
11. Актуална обстановка, политики и партньорства;
/докладват Председателят на НПСС и Студентските съвети/
12. Разни.

Общото събрание ще се проведе на 09 Май 2020 година с начален час: 10:00 часа в онлайн платформа MS Teams.

Общото събрание на НПСС ще бъде проведено съгласно Временните правила и Инструкцията за провеждане на Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети, в условията на извънредно положение, чрез видеоконферентна връзка и дистанционно гласуване, както и по реда на Регламента за провеждането му чрез видеоконферентна връзка и дистанционно гласуване.

За по-голяма оперативност в заседанието на ОС може да вземе участие по един представител от Студентски съвет с право на глас. Същият трябва да бъде член на ОС на НПСС, съгласно процедурата за членство упомената в чл. 8 от ПДОСНПСС и същия да бъде деклариран от Студентския съвет, чрез декларация за представител в неприсъствено онлайн ОС. Декларацията за удостоверяване на представител в ОС на НПСС следва да бъде изпратена попълнена, подписана и подпечатана от Студентските съвети в срок до 23:59ч. на 7 Май 2020г. /четвъртък/ на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Забележка: При промяна на представителя с право на глас от съответния Студентски съвет е задължително представянето на уведомително писмо, съгласно утвърдената форма, и препис-извлечение от протокола за избора. Образец на писмото ще намерите в уеб страницата на НПСС на Процедура за членство

За повече информация: Станимир Бояджиев - Зам.-председател на НПСС, тел. 0897 47 3574 и
Мариян Ников - Администратор на НПСС, тел. 0889 02 4849
 
 • Покана за Общото събрание може да намерите ТУК
 • Актуализирай регистрацията си в Общото събрание ТУК - попълва се при смяна на представителите
 • Декларация за удостоверяване на представител в неприсъствено онлайн ОС на НПСС може да намерите ТУК
 • Временни правила за провеждане на явно гласуване на колективни органи на НПСС може да видите ТУК
 • Инструкция за провеждане на ОС на НПСС в условията на извънредно положение може да видите ТУК
 • Регламент за провеждане ОС на НПСС в условията на извънредно положение може да видите ТУК
 • Проект на Указания за въвеждане, отчетност и контрол над печатите/щемпелите на НПСС може да видите ТУК
 • Проект на годишен бюджет на НПСС за 2020 година може да видите ТУК
 • Годишен план за дейността на НПСС за 2020 година може да видите ТУК
 • Правилник на НПСС може да видите ТУК
01 Май 2020 година
Председател на НПСС
Даниел Парушев
 
npss logo

Общо събрание - 15.12.2019 в София

Публикуване
Посещения: 1041

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ,
На основание чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България свиквам Общо събрание на НПСС на 15 декември 2019 г. от 10,00 часа в град София с домакин Студентски съвет на Университет по библиотекознание и информационни технологии, Зала: Тържествена

ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Председателя на НПСС за периода 03 Ноември – 14 Декември 2019 година;
2. Обсъждане предстоящи събития и политики на НПСС;
3. Издигане на кандидатурите за Председател на НПСС за мандат 2020-2022 година;
4. Други.

Общото събрание ще се проведе в периода 14.12 – 17.12.2019 г. в град София с домакин: Студентски съвет на Университет по библиотекознание и информационни технологии.

На 16 Декември 2019 година от 19:00 часа в Национален студентски дом ще се проведе официалната церемония по награждаване на победителите в Национален приз "Студент на годината". Събитието е под патронажа на Министъра на образованието и науката - Красимир Вълчев.

Забележка: При промяна на представителя с право на глас от съответния Студентски съвет е задължително представянето на уведомително писмо, съгласно утвърдената форма, и препис-извлечение от протокола за избора. Образец на писмото ще намерите в уеб страницата на НПСС - Процедура за членство

Във връзка с предварителната подготовка за провеждането на събранието, моля да потвърдите присъствието на Вашите представители до 20:00ч. на 11 Декември (Сряда) 2019 година чрез електронната форма

За повече информация относно настаняване и програма:
Симона Душева - тел. 0882 434 979

 • Покана за Общото събрание може да намерите ТУК
 • Актуализирай регистрацията си в Общото събрание ТУК - попълва се при смяна на представителите
 • Програмата за Общото събрание може да намерите ТУК
 • Резервация на делегатите ТУК - резервация за участие в ОС и настаняване на делегатите
 • Доклад на Председателя може да намерите ТУК /не е наличен/
 • Правилник за дейността и организацията на НПСС ще намерите ТУК
 • Правила за работа на Общото събрание ще намерите ТУК

06 Декември 2019 година

Председател на НПСС
Яна Вангелова

Общо отчетно-изборно събрание - 08.02.2020

Публикуване
Посещения: 691
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ,
На основание чл.12, ал.2, т.2 и чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България свиквам Общо (отчетно-изборно) събрание на НПСС на 08 февруари 2020 г. от 10:00 часа в град София с домакин Студентски съвет на Медицински университет - София, Зала: Камерна зала, ет. 1 - сградата на Национален студентски дом (гр. София, пл. „Народно събрание“ No10).

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Председателя на НПСС за мандат 2018-2020 година;
2. Процедура по сформиране на Избирателна комисия, съгласно чл. 40 (1) от Правилника на НПСС;
3. Представяне на платформите от кандидатите за Председател на НПСС;
4. Избор на Председател на НПСС за мандат 2020-2022 година;
5. Избор на членове на Изпълнителен съвет на НПСС за мандат 2020-2022 година;
6. Избор на членове на Контролен съвет на НПСС за мандат 2020-2022 година;
7. Разни.

Общото отчетно-изборно събрание ще се проведе в периода 07.02 – 09.02.2020 г. в град София с домакин: Студентски съвет на Медицински университет - София. 

Забележка: При промяна на представителя с право на глас от съответния Студентски съвет е задължително представянето на уведомително писмо, съгласно утвърдената форма, и препис-извлечение от протокола за избора. Образец на писмото ще намерите в уеб страницата на НПСС на Процедура за членство

Във връзка с предварителната подготовка за провеждането на събранието и постъпило писмо от домакините, моля да потвърдите присъствието на Вашите представители до 20:00ч. на 05 Февруари (Сряда) 2020 година чрез електронната форма
 
 
За повече информация относно настаняване и програма:
Яна Вангелова – 0895 688 838
Видин Кирков – СС при МУ-София – 0883 369 939
Лидия Даскалова – СС при СУ “Св. Кл. Охридски“ – 0883 431 604
Отговорници за настаняване в хотелската част на общежитията на СУ
Цветелина Добрева – 0889 844 742
Тина Иванова – 0882 703 513
При нужда от съдействие за намиране на хотел:
Рени Петрова – 0896 708 723
 
 
31 Януари 2020 година
Председател на НПСС
Яна Вангелова

Общо събрание - 02.11.2019

Публикуване
Посещения: 760
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ,
На основание чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България свиквам Общо събрание на НПСС на 02 Ноември 2019 г. от 10,00 часа в град Варна с домакин Студентски съвет на Технически университет - Варна, Зала: 114М в сградата на Машинния факултет.
 
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад за дейността на НПСС за периода 02.06 - 1.10.2019 година;
2. Политики, позиции и партньорства на НПСС;
3. Актуализиране състава на КС на НПСС;
4. Актуализиране състава на постоянните комисии на НПСС;
5. Обсъждане организацията и провеждането на предстоящи събития;
6. Представяне от членовете на ОС предстоящи инициативи по Университети;
(моля да се представят и в електронен вариант);
7. Други.
 
Общото събрание ще се проведе в периода 01.11 – 03.11.2019 г. в град Варна с домакин: Студентски съвет на Технически университет - Варна.
 
Забележка: При промяна на представителя с право на глас от съответния Студентски съвет е задължително представянето на уведомително писмо, съгласно утвърдената форма, и препис-извлечение от протокола за избора. Образец на писмото ще намерите в уеб страницата на НПСС на Процедура за членство

Във връзка с предварителната подготовка за провеждането на събранието и постъпило писмо от домакините, моля да потвърдите присъствието на Вашите представители до 20:00 часа на 30.11.2019 година чрез електронната форма.
 
 
За повече информация, относно настаняване и програма:
Розалия Кънева, тел. 0883331513, член на СС
Камелия Йорданова 089465 1795, Гл. Секретар на ТУ-Варна
инж. Николай Михалев, 0899140062, член на СС
 
 • Покана за Общото събрание може да намерите ТУК
 • Актуализирай регистрацията си в Общото събрание ТУК
 • Програмата за Общото събрание може да намерите ТУК
 • Резервация на делегатите ТУК
 • Материали по дневен ред може да намерите ТУК / все още не са налични/
 •   
25 Октомври 2019 година
Председател на НПСС
Яна Вангелова

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев