ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
за периода 01. Януари 2010 -31 Декември 2010 година

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Измина една година от началото на мандата и е време да си дадем равносметка за извършеното, като дейност за периода от 01 Януари до 31 Декември 2010 година.

Изминалата година беше особено трудна, имайки предвид тежката финансова рецесия, но въпреки това успяхме с общи усилия да задържим организацията стабилна, за което благодаря на всички вас за професионализма и устойчивата работа.

Водени от мисълта за развитие и прозрачна политика с цел популяризиране на НПСС като организация представляваща и отстояваща правата студентската общност, ние имаме за цел организацията да бъде разпознавана от студентите. Благодарение на усилията на целия екип, който работи в синхрон цяла година, осъществихме голяма част от приоритетите на организацията, представени в платформата, предоставена в началото на мандата.

В настоящият отчет ще обърна внимание на няколко основни моменти, касаещи организацията за изминалия период, като се има предвид, че доклада включва дейността на всички представители от ръководните органи на НПСС. Отчета, който представям се състои от:
1. Проведени събития и дейности;
2. Финансовото състояние;
3. Администрация и информационно обслужване;
4. Изпълнение на депозираната платформа.

Петър Чаушев
Председател на НПСС

 

Изтегли доклада

Вие сте тук:Начало Годишен доклад за 2010

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев