ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
за периода 01 Януари 2014 - 31 Декември 2014 година

 

Уважаеми, председател на ОС, колеги, приятели,
Като представители на студентската общност в България, ние имаме възможността да сме тук сега, да съставяме върховния орган за управление на организацията обединяваща над 243 хил. студента. Това е не само чест, но и много сериозна отговорност.
Имам възможността да представя пред Вас годишния доклад за дейността на Националното представителство на студентските съвети в Република България. Изминалата година бе изпълнена с много промени, предизвикателства и труд. Усилията, които всички ние положихме и времето, което отделихме, за да развиваме дейността на НПСС и отстояваме правата на обучаващите се в българските висши училища студенти, докторанти, курсанти и специализанти дадоха своя резултат. Резултат, плод на съвместната ни дейност, работа в екип и положително отношение между членовете на организацията.
Позовавайки се на Закона за висше образование, а именно цитирам: Чл. 73а. Национален орган, изразяващ общите интереси на студентите и докторантите, е Националното представителство на студентските съвети. Националното представителство на студентските съвети:
3. изработва становища и предложения по проблемите на висшето образование и науката във висшето училище, засягащи обучаващите се в тях;
4. дава мнение по проекта за държавен бюджет в частта му за образованието и науката.
С радост мога да заявя, че по така описаните в Закона правомощия сме отличници и сме изпълнили програма максимум. Аз смятам ,че нашите задължения и отговорности към студентската общност са доста по-широко обхватни и сами ще имате възможността да се убедите в това изслушвайки настоящия доклад.
България като европейска зона за висше образование – стратегическа перспектива.

Изтегли доклада

Вие сте тук:Начало Годишен доклад за 2014

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев