ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
за периода 01 Януари 2018 - 31 Декември 2018 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ КОЛЕГИ,
Във времето, в което живеем, все повече осъзнавам, че преди всичко е нужна мотивация и екипна работа във всяка обща дейност. Почти всяко достижение в живота предполага съвместна работа с други хора. Осъществяването на промени и значими действия са възможни само чрез привличане на още хора, чрез спечелване на тяхната подкрепа и съдействие. Една птичка сама не може, две може и да дадат надежда, но само ятото #ЗаЕдно прави истинската пролет. А хората не осъзнават, че в повечето случаи искат едни и същи неща. Копнежите им са еднакви. Страданията също. Различията са важни, но често повърхностни. А основните, съществените неща са сходни. Ако сте обещали да свършите нещо в полза на даден човек, организация или общност, направете всичко по силите си да удържите на думата си. Защото от вас има нужда. Неистова. Сега имаме успехи, но представете си какви биха били те, ако всеки даде от усилията си заедно като едно, в името на едно по-добро утре.

Не очаквайте само успехи, ще има и провали, ще има и критика, но ако правите нещата с чисто сърце и намерение и се държите заедно, то успехите винаги ще са повече. И колеги, просто продължавайте.

Моето пожелание към всички в общото събрание е точно СЕГА, да осъзнаете кои сте и да станете по-силни, по-мъдри и да поемете отговорността за случващото се в живота. Проявете характер и ще получите наградата на успеха, защото съдбата обича смелите. И нека силата да бъде с Вас!

Яна Вангелова
Председател на НПСС

Изтегли доклада

Вие сте тук:Начало Годишен доклад за 2018

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев