ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ И МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ

Концепция за дейността:
Основната цел, с която се занимава комисията, е популяризиране на културни мероприятия организирани от студентската общност за студентската общност и широката общественост. ПК „Културно – масова дейност” ежегодно участва в организацията на събития като „Носители на просвета”, „Летен университет”, „Студент на годината”, „Зимен университет”, както и други съобразени, с годишния календар на Националното представителство на студентските съвети.
 
Основни насоки, в които ще работи комисията през мандат 2014/2015, са:
-Организация и провеждане на Национален конкурс „Носители на просвета”, организиран за трета поредна година, в който участие могат да вземат студенти от цялата страна в 5 категории. Конкурсът се организира от НПСС в чест на Деня на българската писменост и култура - 24 май;
- „Летен университет 2015” – 13–то издание на проекта ще се проведе в края на август, началото на септември в к.к "Албена". Комисията ще участва в организирането на откриване и закриване на „Летен университет 2015”, „Мис и Мистър ЛУ 2015”, както и в провеждането на семинари и обучения в рамките на събитието. Ще бъде проведен съвместно с комисия за спорт на НПСС;
- ПК „КДММ” ще участва и в провеждането на честване по случай Деня на културата – 1-ви октомври;
- „Студент на годината” – едно от основните събития на НПСС, което се провежда ежегодно в началото на месец декември. Комисията ще помогне за организирането на самия конкурс, както и за самата финална част, а имено церемонията по награждаване.
 
Дейността на комисията предвижда и събития като:
Среща между всички ВУ, изучаващи изкуства
Среща между т. 1 и Министерство на културата
Изработване на план-график за всички ВИ по градове
 
координатор на комисията: Предстои да се избере

състав на комисията: 
1. Ива Койчева - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
2. Мадлен Янкова - Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"
3. Светлозар Начев - Театрален колеж "Любен Гройс"
4. Лора Крашевска - Университет по архитектура, строителство и геодезия
5. Валерия Горнячка - Русенски университет "Ангел Кънчев"
6. Али Мисанков - Югозападен университет "Неофит Рилски"
Вие сте тук:Начало Културна и масова дейност

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев