ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СТУДЕНТСКИ СПОРТ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Концепция за дейността:
Комисията условно се разделя на две направления - здравеопазване и спорт.
Направлението по здравеопазване в комисията се занимава с национални кампании по здравеопазване и превенция. Както и промяна на нормативната база засягаща обучението на студентите медици.
Направлението по спорт в комисията се занимава с организирането на масови спортни мероприятия за студентите, заложени в Годишния календар на Националната студентска организация, както и с възможностите за усъвършенстване и повишаване на спортните дейности по университети чрез избор и практикуване на даден спорт. Ежегодно комисията участва в организацията на „Зимен университет”, „Летен университет”, както и в събития на масовия спорт.
 
Основните насоки, в които ще работи комисията през мандат 2014/2015, са:
- Организация на спортни събития по време на „Зимен университет 2015”,, „Летен университет 2015”, масов спорт,
- Спорт в университета:
  -- Повишаване на възможността за избор и практикуване на спорт в съответните висши заведения (Въвеждане на критерии за подсигуряване на минимален брой основни спортове за практикуване в съответното висше училище);
  -- Квалификация на преподавателския състав (Специалисти по отделните видове спорт);
  -- Обсъждане на възможности за ползване на външна материална база (При отсъствието на собствена такава за практикуване на отделни видове спорт);
(Ползване на общинска спортна база посредством създаване на университетски спортни клубове ЮЛНЦ, партньорства с вече съществуващи такива)
Промени в Наредба № 34 от 29.12.2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;
- Организиране на национална антиспин кампания.
 
Координатор на комисията: Иван Кутуев и Александър Тодоров
 
състав на комисията:

Здравеопазване
1. Йозлем Кюлджева - Медицински университет - гр. Пловдив
2. Константина Каракадиева - МУ Плевен;
3. Видин Кирков - Медицински университет -  гр. София
4. Божидар Касабов - Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
5. Филиз Нихатова - Русенски университет "Ангел Кънчев"
6. Светослав Стоянов - Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
 
- Спорт
1. Иван Лесов - Югозападен университет "Неофит Рилски"
2. Ангел Ранчински - Висше училище по телекомуникации и пощи
3. Илиян Чабуклийски - Университет за национално и световно стопанство
4. Дамян Дачев - Висше строително училище "Любен Каравелов"
5. Ива Койчева - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
6. Кристиян Маджуров - Университет за национално и световно стопанство
7. Камелия Йорданова - Технически университет - гр. Варна
8. Анна-Мария Донова - Университет по архитектура, строителство и геодезия
 
 
Вие сте тук:Начало Спорт и здравеопазване

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев