СТАНОВИЩА И ПОЗИЦИИ
НА НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
2012 ГОДИНА 
 
new
 
 
 
Семестриалните такси за учебната 2012/2013 година
Вид: Становище
Адресирано до: Красимир Вълчев - Главен секретар на Министерство на образованието, младежта и науката

Писмо: Изх. № 74/12.03.2012 година
new
 
 
 
 
 
Участие на НПСС във връзка със стартирала подготовка на Република България за участие в Кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2014 -2020 година
Вид:
Позиция
Адресирано до: Сергей Игнатов - Министър на образованието, младежта и науката и Томислав Дончев - Министър по управление на средствата от Европейския съюз
Писмо: Изх. № 101/05.04.2012 година

new
 
 
 
Участие на студенти в Съвета по наука към Столична община
Вид: Позиция
Адресирано до: Йорданка Фандъкова - Кмет на Столична община
Писмо: Изх. № 204/17.07.2012 година
new
 
 
 
 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висше образование
Вид:
Становище
Адресирано до:
Огнян Стоичков - Председател на Комисия по образование, наука и въпросите на децата, младежта и спорта в 41-то Народно събрание
Писмо:
Изх. № 205/18.07.2012 година
new
 
  
 
 
Законопроект за Държавния бюджет на Република България за 2013 година
Вид:
Становище
Адресирано до: Огнян Стоичков - Председател на Комисия по образование, наука и въпросите на децата, младежта и спорта в 41-то Народно събрание
Писмо: Изх. № 252/23.10.2012 година

new
 
 
 
Законопроект за за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти
Вид: Становище
Адресирано до: Сергей Игнатов - Министър на образованието, младежта и науката

Писмо: Изх. № 261/06.11.2012 година
new
 
 
 
 
Концепция за Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж за периода 2014-2020 година
Вид: Становище
Адресирано до: Сергей Игнатов - Министър на образованието, младежта и науката и Томислав Дончев - Министър по управление на средствата от Европейския съюз

Писмо: Изх. № 263/06.11.2012 година
new
 
 
 
 
Водната база на Национална спортна академия "Васил Левски" в Несебър
Вид:
Становище
Адресирано до: Цецка Цачева - Председател на 41-то Народно събрание и Огнян Стоичков - Председател на Комисия по образование, наука и въпросите на децата, младежта и спорта в 41-то Народно събрание
Писмо: Изх. № 264/06.11.2012 година
new
 
 
 
Необходимост от незабавни мерки в държавната политика, касаеща обучението на студентите медици
Вид:
Становище
Адресирано до: Десислава Атанасова - Министър на здравеопазването
Писмо: Изх. № 317/15.11.2012 година

 

Вие сте тук:Начало Позиции и становища 2012

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев