СТАНОВИЩА И ПОЗИЦИИ
НА НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
2013 ГОДИНА
 
new
 
 
 
Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти
Вид: Становище
Адресирано до:
 
Огнян Стоичков - Парламентарна комисия по образование, наука и въпросите на децата, младежта и спорта
Писмо: Изх. 04/21.01.2013 година
new
 
 
 
Национална стратегия за младежта
Вид:
Становище
Адресирано до:
Огнян Стоичков - Парламентарна комисия по образование, наука и въпросите на децата, младежта и спорта
Писмо:
Изх. 05/21.01.2013 година

new
 
 
 
 
Подобряване на средата за обучение следва да бъдат насочени към промяна на модела на управление и развитие на системата чрез решителни реформи
Вид:
Позиция
Адресирано до: Николай Милошев - Министър на образованието, младежта и науката
Писмо: Изх. 38/08.02.2013 година
new
 
 
 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020
Вид: Позиция
Адресирано до: Николай Милошев - Министър на образованието, младежта и науката
Писмо: Изх. № 40 /12.02.2013 година
new
 
 
 
 
Преминаване на студентските столове и общежития в градовете Русе, Велико Търново, Габрово, Пловдив и Стара Загора от "Студентски столове и общежития" ЕАД – София
Вид:
Становище
Адресирано до: Николай Милошев - Министър на образованието, младежта и науката
Писмо: Изх. 58/04.04.2013 година

new
 
 
 
 
 
Процедура по обществено обсъждане на актуализацията на Националната програма за реформи на Република България за 2013 г. и включването на младите хора и студентите в процеса по реализация на мерките по Националния план към програмата за реформи
Вид: Становище
Адресирано до:
 Министерски съвет
Писмо: Изх. № 72 /24.04.2013 година
new
 
 
 
 
Законодателна инициатива за преразглеждане на режима за тютюнопушене на обществени места
Вид: Становище
Адресирано до:
 Михаил Миков - Председател на 42-то Народно събрание и Народните представители на 42-то Народно събрание
Писмо: Изх. № 117 /10.06.2013 година
new
 
 
 
 
Законодателна инициатива за защита на медиците при изпълнение на работните им задължения
Вид:
Становище
Адресирано до: Михаил Миков - Председател на 42-то Народно събрание и Народните представители на 42-то Народно събрание, д-р Таня Андреева - Министър на здравеопазването 

Писмо: Изх. № 122 /28.06.2013 година
new
 
 
 
 
Отчитане на електрическата енергия и такса смет на студентски общежития
Вид:
Становище
Адресирано до:
 Проф. Анелия Клисарова - Министерство на образованието и науката, Драгомир Стойнев - Министерство на икономиката и енергетиката
Писмо: Изх. № 136 /18.07.2013 година
new
 
 
 
 
Вид: Становище
Адресирано до: Корнелия Нинова - Председател на ПК по труда и социалната политика към 42-то Народно събрание, Хасан Адемов - Министър на труда и социалната политика
Писмо: Изх. № 142 /30.07.2013 година
new 
 
 
 
 
Вид: Становище
Адресирано до: Проф. Ваня Добрева - Председател на ПК по образование и наука към 42-то Народно събрание, Христо Монов - Председател на ПК по въпросите на децата, младежта и спорта
Писмо: Изх. № 198 /24.09.2013 година

new

 

 

Проект за Резолюция на ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ на тема: „Действия в подкрепа на младите хора и борбата с младежката безработица в България"
Вид: Становище
Адресирано до: Ръководството на Икономическия и социален комитет на Република България
Писмо: Изх. № 225/17.10.2013 година
new
 
 
 
Промени в Наредба № 34/2006 за за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Вид: Становище
Адресирано до: Министерски съвет на Република България, Народните представители на 42-то Народно събрание
Писмо: Изх. № 227/17.10.2013 година
new
 
 
 
 
Изготвяне на Национална стратегия за развитие на университетския спорт в Република България
Вид: Становище
Адресирано до: Проф. Мариана Георгиева - Министър на младежта и спорта, Христо Монов - Председател на ПК по въпросите на децата, младежта и спорта
Писмо: Изх. № 231/22.10.2013 година
Вие сте тук:Начало Позиции и становища 2013

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев