СТАНОВИЩА И ПОЗИЦИИ
НА НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
2014 ГОДИНА
new
 
 
 
 
 
Изменение на ПМС90 за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
Вид: Становище
Адресирано до: Пламен Орешарски - Министър-председател на РБългария, Анелия Клисарова - Министър на образованието и науката
Писмо: Изх. 06/20.01.2014 година
new
 
 
 
Проект за стратегия за развитие на висшето образование в Р. България за периода 2014-2020г.
Вид: Становище
Адресирано до: Анелия Клисарова - Министър на образованието и науката
Писмо: Изх. 14/12.02.2014 година
new   
 
 
Проект за изменение и допълнение на ЗВО, чл. 73а
Вид:
Становище
Адресирано до: Ваня Добрева - Председател на ПК по образование и наука към 42-то НС
Писмо: Изх. 18/20.02.2014 година
new   
 
 
Проект за изменение и допълнение на ЗВО, чл. 73а
Вид:
Становище
Адресирано до:
Анелия Клисарова - Министър на образованието и науката
Писмо:
Изх. 18/20.02.2014 година
new    
 
 
 
Предложения по проекта от 11.02.2014г. на Наредба № 34 от 29.12.2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Вид: Становище
Адресирано до: Таня Андреева - Министър на здравеопазването
Писмо: Изх. 41/18.03.2014 година
new 
 
 
    
Позиция за подобряване качеството на образование в Р. България
Вид:
Позиция
Адресирано до:
Доц. Румяна Коларова - Министър на образованието и науката
Писмо:
Изх. 132/28.08.2014 година
new 
 
 
   
Стратегия за развитие на висшето образование в Р. България
Вид: 
Позиция
Адресирано до: 
Доц. Румяна Коларова - Министър на образованието и науката
Писмо
Изх. 133/28.08.2014 година
new 
 
   
 
Стратегия за развитие на висшето образование в Република България
Вид: 
Позиция
Адресирано до: Проф. Тодор Танев - Министър на образованието и науката
ПисмоИзх. 187/12.11.2014 година
new    
 
 
 
Стимулиране на научноизследователската дейност и добрите резултати чрез стипендии от ЕС.
Вид: 
Позиция
Адресирано до: Проф. Тодор Танев - Министър на образованието и науката, Проф. Николай Денков - Зам.-министър на образованието и науката
ПисмоИзх. 207/27.11.2014 година
new  
 
  
Законопроект за държавния бюджет за 2015 година
Вид:
Позиция
Адресирано до:
Милена Дамянова - Предесдател на ПК по образование и наука към 43-то НС
Писмо: Изх. 212/09.12.2014 година
 
Вие сте тук:Начало Позиции и становища 2014

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев