ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ

new
 
 
 
ECTS (Европейска система за трансфер на кредити)
ECTS e система за натрупване и трансфер на кредити, фокусирана върху учащия и е базирана на прозрачността на учебния процес и резултатите. Тя има за цел да улесни процеса на планиране, предоставяне, оценка, признаване и валидиране на квалификации и учебни единици, както и да съдейства за студентската мобилност.
new
 
 
 
Програма „Еразъм+" има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. Тази седемгодишна програма ще има бюджет от 14,7 млрд. евро — увеличение с 40% в сравнение с настоящото равнище на разходите, което отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области.
new
 
 
 
Болонски процес
Декларацията, подписана от министрите на висшето образование на 29 страни в Болоня, постави през 1999 година началото на най-значимия общ европейски процес в политиката на реформи на висшето образование в Европа, т.нар. Болонски процес. Смисълът на процеса е насочен към една основна цел – създаване на Европейско пространство за висше образование.
new
 
 
Програма "Учене през целия живот"
С Решение No.1720/2006/EC на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г., се създава Програмата „Учене през целия живот". Тя ще продължи да се администрира до 2015 година в България от Центъра за развитие на човешките ресурси.
new
 
 
 
Обзорът на образованието и обучението е годишна поредица от публикации за развитието на системите за образование и обучение в Европа. За изготвянето им се използват най-новите количествени и качествени данни, последните технически доклади и проучвания, политически документи и информация за тенденциите в политиките.
 
 

 

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало За студенти

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев